Cagliero 11 – zpravodaj pro misijní animaci

Cagliero11 je celosvětový měsíčník salesiánské misijní animace vydávaný salesiánským ústředím, doplněný krátkým videem Cagliero Life a jednou za čtvrt roku i obrazovou přílohou Cagliero PIX z různých míst světa, kde salesiáni působí. Obsahuje úvodník, aktuální téma, rozhovor s misionářem či dobrovolníkem, reflexi dění ve světě a salesiánské misijní úmysly společně s úmysly papeže Františka. Všechny newslettery si můžete přečíst či stáhnout níže na stránce.
Nově se můžete seznámit také se salesiánskou kuchařkou Boscoo Food, jejíž recepty postupně uveřejňujeme.

CAGLIERO LIFE

CaglieroLIFE jsou krátká videa určená zejména mladým lidem.
V krátké stopáži představují některou pozitivní hodnotu či vlastnost inspirovanou misijním úmyslem papeže Františka.
Prohlédnout si je můžete na youtube kanále Sadby.

BOSCO FOOD

Seznamte se s recepty, které nabízí celosvětová „salesiánská kuchyně“.  Cílem je postupně vydat recepty ze všech zemí, kde salesiáni působí, vytvořit jakousi celosvětovou salesiánskou kuchařku a podpořit tím příjemným způsobem sounáležitost s celou salesiánskou rodinou 🙂

NEWSLETTERY CAGLIERO11