Cagliero 11 – zpravodaj pro misijní animaci

Cagliero11 je celosvětový měsíčník salesiánské misijní animace vydávaný salesiánským ústředím, doplněný videem a jednou za čtvrt roku i obrazovou přílohou z různých míst světa, kde salesiáni působí. Obsahuje úvodník, aktuální téma, rozhovor s misionářem či dobrovolníkem, reflexi dění ve světě a salesiánské misijní úmysly společně s úmysly papeže Františka.

CaglieroLIFE – videa pro mladé
Krátká videa Cagliera11 jsou určená zejména mladým lidem. V krátké stopáži představují některou pozitivní hodnotu či vlastnost inspirovanou misijním úmyslem papeže Františka. Prohlédnout si je můžete na youtube kanále Sadby.

NEWSLETTERY CAGLIERO11

Menu