Misijní zpravodaj Cagliera 11 – březen 2023

č. 171 / březen 2023

Jak chránit ty, ke kterým nás vede naše poslání aneb ochrana nezletilých

„Kdo nemá opodstatněnou naději, že si bude moci s božskou pomocí uchovat ctnost čistoty ve slovech, skutcích a myšlenkách, ať se nezasvěcuje v této Společnosti, protože by byl často vystaven nebezpečí.” To jsou slova, která napsal Don Bosco v prvním textu Stanov v roce 1875. A jsou pravdivá, protože my salesiáni uskutečňujeme své poslání především v kontaktu s nezletilými a často v prostředí materiální a mravní chudoby. V těchto prostředích není možná žádná nejednoznačnost.
V posledních letech v této oblasti toho salesiáni udělali mnoho. Všechny naše provincie jsou nyní nastaveny pro přijímání jakýchkoli zpráv o zneužití. Každá výpověď je brána vážně, aktivuje kanonické řízení, uvaluje na viníky sankce stanovené trestním právem církve a plně se spolupracuje s civilními úřady. Nešetříme prostředky, časem ani lidmi, abychom se dobrali pravdy. Každá provincie také vypracovala Směrnice pro ochranu nezletilých.
To ale nestačí. Nestačí naslouchat obětem, doprovázet je a stíhat pachatele. Nestačí vypracovat přísné kontrolní postupy. V této oblasti je zapotřebí zejména prevence. Klíčem k ní je pomoc. Je to skutečnost, nám salesiánům, dobře známá.
Na jedné straně vyžaduje bdělost, tedy pozornou přítomnost, aby bylo možné rozpoznat a neutralizovat jakoukoli formu zla v zárodku. Ale také znamená být bratrsky a aktivně uprostřed mladých lidí v duchu přátelství. To umožňuje vzájemnou důvěru – důvěru především mezi salesiány, spoluzodpovědnými laiky, rodiči a mladými vedoucími. Za těchto podmínek se salesiánský dům stává domovem, který vítá – domovem, který je otevřený, transparentní, spolehlivý a bezpečný.

Fr. Pier Fausto Frisoli, SDB, generální prokurátor salesiánské kongregace

 

„Mějme zájem o duchovní život – o život s Bohem. Mějme zájem o modlitbu, svátosti, vybudujme si k nim hezký vztah a naučme se z nich radovat.
Modlitbu prožívejme jako radostnou slavnost – zapalme si třeba svíci, zpívejme si, střídejme modlitby, aby se nestaly únavnou rutinou.
Mši svatou vždy za někoho obětujme, zpověď prožijme jako slavnost, která vrací krásu naší duši.“
papež František


K ZAMYŠLENÍ,  REFLEXI A KE SDÍLENÍ
>  Jak mohu přispět k vytvoření salesiánského prostředí, které je příjemným domovem?
>  Znáte Směrnice pro ochranu nezletilých ve vaší provincii?

6 typů zneužívání

Běžně používaná definice zneužívání, kterou používáme při všech našich školeních, zní: „Je to vzorec chování, který člověk používá k získání a udržení moci a kontroly nad druhými.” Vzorec chování je zažitý způsob řešení určitého problému či reagování na určitou situaci, bývá stereotypní a vede ke stejnému jednání. Není tím myšlený ojedinělý incident.

  • Fyzické
  • Mentální/Psychické
  • Sexuální
  • Finanční/Ekonomické
  • Verbální/Emoční
  • Kulturní/Identity

Source: REACH https://reachma.org/


„Oběti násilí je třeba chránit a naslouchat jim.“ (papež František)


Kompletní únorový zpravodaj Cagliero11 si můžete stáhnout nebo přečíst zde: 2023.03 Cg11 Eng Fin (v angličtině)