Misijní zpravodaj ze světa Cagliero 11 – červen 2024

č. 186 / červen 2024

Salesiánské misijní dobrovolnictví znamená učinit něco smysluplného pro Boha.

Fenomén dobrovolnictví zažívá rozmach

Co si máme pod pojmem dobrovolnictví představit? Je důležité mít na paměti, že mnoho lidí všech věkových kategorií je zapojeno do různých činností, které tak můžeme nazvat. Spadá sem například pomoc v azylových domech pro bezdomovce, trénování sportovního týmu, průvodcování nebo zapojení se do veřejně prospěšných pracích při úklidu ulic apod.
Dobrovolnictví je svou povahou služba vykonávaná dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu. Je ochotně nabízena za účelem pomoci a podpory jednotlivcům nebo skupinám z filantropických, náboženských či osobních důvodů. Dobrovolnictví rozhodně nemůže změnit svět. Dobrovolníkům však nabízí možnost změnit se prostřednictvím dobrovolné služby a díky tomu poté hrají zásadní roli při prosazování pozitivních změn ve světě.
Dobrovolnictví však také něco stojí. Dobrovolníci věnují svůj čas, své schopnosti a někdy i své osobní zdroje. Je to „náročný požadavek“, který „obohacuje běžný každodenní život“.
Dobrovolnictví inspirované křesťanstvím je plodem víry, kdy se lidská bytost stvořená k obrazu Boha, učí principu lásky a vztahu. Každý Kristův učedník – v tomto kontextu misionář – je pozván žít evangelijní povolání ke službě v každodenním životě. Dobrovolnictví je způsob, kterým můžeme prožívat solidaritu s ostatními.
Don Bosko propagoval různé formy dobrovolnictví mezi svými chlapci v oratoři na Valdoku. Jednou z nejvýraznějších událostí byla epidemie cholery, která zasáhla Turín v období od 1. srpna do 21. listopadu 1854 a zabila 1400 lidí. Žádný z chlapců, které Don Bosko poslal, aby se postarali o oběti cholery, však nebyl nakažen. Dnes navazujeme Salesiánským misijním dobrovolnictvím. Je to též službou solidarity, kterou mladý člověk poskytuje zdarma (17-35 let). Zároveň je motivovaný vírou, je vyslán a přijat komunitou jako misionář žijící v duchu spirituality Dona Boska a s využíváním pedagogických principů a postupů.

Pozvěme zejména mladé lidi, aby také prostřednictvím Salesiánského misijního dobrovolnictví učinili něco smysluplného pro Boha!

▀  Alfred Maravilla, SDB, hlavní rádce pro misie


Vysídlení lidé ve světě

  • 108,4 milionů lidí na celém světě bylo násilně vysídleno kvůli pronásledování, konfliktům, násilí, porušování lidských práv atd.: 

V současnosti je:

  • 35,3 milionů uprchlíků
  • 62,5 milionů vnitřně vysídlených osob (pozn. osoby sociálně slabé a vyloučené), 
  • 5,4 milionů žadatelů o azyl
  • 5,2 milionů dalších lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu.
  • Přibližně 52 % všech těchto uprchlíků pochází pouze ze tří zemí: Sýrie, Ukrajiny a Afghánistánu.

Zdroj: www.unhcr.org


K zamyšlení z misijní sekce

▀  Pomáhám dobrovolně druhým?
▀  Zajímám se o salesiánském misijní dobrovolnictví? Co o tom vím?

 


„Soucit, jaký projevil milosrdný Samaritán, nemá racionální vysvětlení. Dotýká se totiž nejcitlivějších strun našeho lidství a naléhá na nás, abychom se neodkladně ujali člověka v těžkých situacích. Sám Ježíš učil, že soucit rychle přechází od rozpoznání utrpení k činům, přičemž se ke slovu dostává laskavost a něha, o jejichž potlačení nás dnešní společnost mnohdy žádá.”
(papež František)


Celý červnový zpravodaj CG11 v angličtině si můžete stáhnout zde: