Misijní zpravodaj ze světa Cagliero11 – říjen 2023
Cagliero 11, Svět misií

č. 178 / říjen 2023

Ať lidé mají mnoho nebo málo, všichni jsou schopni zažít radost a naplnění z toho, že přispívají ze svých prostých osobních, materiálních a duchovních zdrojů. Tématem tohoto zpravodaje je tzv. mobilizace zdrojů.

Co je to mobilizace zdrojů?

Není ani fundraisingem, ani žebráním. Je možností, jak se podílet se na úžasné a vzrušující vizi, možností, jak smysluplně spolupracovat na misijní práci. Nesmí však chybět duchovní přesah, protože pak se mobilizace zdrojů stává jen pouhým byznysem nebo „agenturou“ pro shromažďování a přerozdělování finančních prostředků pro potřebné. Tím, že lidé nabízejí své zdroje, přibližují se Bohu a rostou ve svém pocitu sounáležitosti s naší širší lidskou rodinou…

část z textu od P. Alfreda Maravilly, SDB, hlavního rádce pro misie


K ZAMYŠLENÍ A SDÍLENÍ

  • Jak může naše mobilizace zdrojů pomoci lidem přiblížit se k Bohu?
  • Jak se může stát mobilizace zdrojů misionářskou animaci?

„Jen když je člověk osvobozen od připoutanosti ke svým zdrojům, může svobodně žádat ostatní, aby sdíleli ty jejich.“


JEZUITSKÉ A SALESIÁNSKÉ MISIE V PARAGUAI

  • Salesiánští misionáři působí v Paraguayi od roku 1896
  • provozují vzdělávací programy zaměřené na umění a řemesla, které pomáhají rozvíjet dovednosti a znalosti původních obyvatel.
  • salesiána Joseph Zanardini byl oceněn praguayským parlamentem za vzdělávací program, který salesiánští misionáři přinesli domorodým lidem v regionu Chaco.
  • k dnešnímu dni je v Paraguai téměř 500 domorodých škol, kde se vzdělává asi 25 000 studentů. Tyto školy fungují zejména díky tvrdé práci a obětavostí 1500 učitelů, z nichž je většina domorodých.

 


Celý říjnový zpravodaj (v angličtině) si můžete stáhnout zde: 2023.10 Cg11 Eng