Misijní zpravodaj ze světa Cagliero11 – leden 2024

č. 181 / leden 2024

Multikulturní a multináboženská realita je odrazem našeho stále více globalizovaného a propojeného světa. Misionáři z nejrůznějších kontinentů přinášejí obohacení a nutí nás neuzavírat se ve svém vlastním světě…

Nová generace misionářů přináší naději

Naše salesiánské školy v Bruselu, v hlavním městě Evropy, navštěvují studenti stovky národností. Všichni jsou ovlivněni velkou rozmanitostí kultur velkých měst západní Evropy. Když se nám podaří přimět mladé lidi, aby mluvili s respektem o druhých a objevovat v druhém obrovské bohatství, mohou se jeden od druhého hodně naučit.
Ze salesiánské provincie BEN (severní Belgie a Nizozemsko) odešlo v průběhu naší historie několik stovek spolubratří jako misionáři do všech kontinentů světa (někteří z nich se vrátili kvůli nemoci nebo věku). Jsou přítomni téměř ve všech provinciích a zároveň přinášejí své zkušenosti s jinými kulturami zpět. Tím se rozšiřuje náš obzor, naše vztahy, obohacuje se naše poslání. Někdy nám také pomáhají zpochybnit naše problémy, protože vidí věci ze širší perspektivy.
Provincie BEN má to štěstí, že též může přivítat mladé spolubratry z jiných kontinentů.
V historii naší provincie vždy existovalo velké pouto s bratry a sestrami z našich misií na všech kontinentech, proto je velkou radostí přivítat tuto novou generaci misionářů u nás. Přinášejí naději do části světa, kde je málo nových místních povolání k zasvěcenému životu. S novým nadšením přistupují k mladým lidem a nebojí se vydávat svědectví o své víře. Mladí lidé, ke kterým jsou posláni, nemají problém přijmout mladé misionáře, protože jsou zvyklí žít v kulturně pestré společnosti.
I v našich komunitách je rozmanitost nepopiratelně obohacující. Vzájemné naslouchání umožňuje dialog odlišným vizím a kulturám a činí soužití fascinujícím: krásná forma synodality. Různé generace a kultury pod jednou střechou nás všechny vyzývají, abychom věrně žili své povolání a neuzavírali se ve svém vlastním světě. Naše různé komunity tak podávají nakažlivé svědectví o společném životě a práci v multikulturní společnosti, do které jsme posláni.

P. Wilfried Wambeke SDB, delegát pro formaci
a ředitel formační komunity z OUD-Heverlee provincie BEN


„Vnímejte rozmanitost jako zdroj obohacení a nikoliv jako nebezpečí. Bez bratrské sounáležitosti jsou i naše nejlepší plány a projekty prázdné a bezduché.”
(papež František)

K zamyšlení a sdílení

 • Vnímám rozmanitost jako obohacení a přínos pro můj život a poslání?
 • Jakým způsobem je potřeba pracovat na tom, aby se z rozmanitosti nestalo rozdělení?


Misionáři v Evropě

 • Počet salesiánů-misionářů vyslaných v letech 2000–2023 do středomoří a regionů střední a severní Evropy 189
 • Počet misionářů projektu EVROPA 146
  17 z nich odešlo od SDB a 37 se vrátilo nebo se přestěhovalo do jiné provincie.
 • Provincie s nejvyšším počtem misionářů projektu Evropa:
  GBR (Velká Británie)  18 z toho 13 stále působí v této provincii
  IME (Albánie, Kosovo)  18 z toho 12 stále působí v této provincii
  UNG (Maďarsko)  14 z toho 9 stále působí v této provincii
 • Provincie, ze kterých pochází největší počet misionářů v projektu Evropa:
  VIE (Vietnam) 28
  INT (Indie) 10
  AFC (D.R. Kongo)  9
  ACC (D.R. Kongo) a INM (Indie)  7

Zdroj: Misijní ústředí


Celý lednový zpravodaj (v angličtině) si můžete stáhnout zde: 2024.01-Cg11_eng_fin