Misijní zpravodaj ze světa Cagliero11 – září 2023
Cagliero 11, Svět misií

č. 177 / září 2023

Již brzy začne velká „migrace“ nových misionářů z celého světa. 24 členů 154. misijní výpravy bude vysláno hlavním představeným z Valdocca 24. září 2023.

Odkud a kam jedou nebo spíše letí?


„Dejte zvláštní péči o nemocné, o děti, o staré a chudé a získáte Boží požehnání. a dobrá vůle lidu“.
Tato slova zůstávají aktuální nejen pro misionáře, kteří se chystají vstoupit do světa misie, ale všechny syny Dona Boska.
▀  Don Eric Mairura, SDB


Vzdělávání a výchova na Samoe

Samoa je geograficky vzdálená a izolovaná od mnoha vyspělých zemí světa. Její ekonomika je ve skutečnosti závislá především na rozvojové pomoci a soukromých finančních prostředcích ze zahraničí. Země trpí ničivými bouřemi, které jsou projevem klimatických změn. Stále více lidí, zejména mladých, opouští zemi a odchází do zahraničí hledat lepší budoucnost. Mnoho mladých lidí je nezaměstnaných. Školu často opouštějí bez jakékoli kvalifikace, jiní studenti ji z ní odchází předčasně, aby si našli práci a pomohli rodičům.Tyto skutečnosti ovlivňují životy lidí, zejména mladých, a tím také i život a práci salesiánů na Samoe. Salesiánské poslání na Samoi je do značné míry závislé na pomoci ze zahraničí, a to nejen finanční, ale i personání – misionářské. Kvůli odlehlosti jsou reakce na jakoukoli pomoc velmi pomalé a dlouho trvá, než pomoc dorazí. Přínos salesiánských misionářů a salesiánských dobrovolníků je však nesmírně užitečný a cenný a jsme jim vděčni za jejich úžasný přínos…

(část rozhovoru se salesiánem otcem Petelo Vito Pau)


Celý srpnový zpravodaj (v angličtině) si můžete stáhnout zde: