O nás

Salesiánská asociace Dona Boska

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., (SADBA) vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku. SADBA tak skrze tyto dobrovolníky pomáhá nejen těmto dětem, ale i dobrovolníkům samotným v jejich osobním rozvoji a společnosti, ve které dobrovolníci působí při výkonu své dobrovolné služby, a také po jejím ukončení. Mezi další  aktivity Sadby patří evropské aktivity pro mládež, osvěta a další misijní projekty.

Vyškolení dobrovolníci jsou vysíláni do zemí Afriky (Dem. rep. Kongo, JAR, Lesotho, Etiopie, Zambie, Svazijsko, Súdán, Zimbabwe), ale i do Evropy (Bulharsko, Anglie, Německo, Slovensko i Česká republika), Mexika či Indie. Působí v salesiánských střediscích či školách, kde se starají o děti a mládež, doučují je nebo učí. Více informací zde: adopcenablizko.cz

Evropské aktivity pro mládež nazývané RINALDI umožňují mladým lidem prožít mezinárodní zkušenost skrze účast na různých mezinárodních táborech a kurzech. SADBA je pořádá ve spolupráci se členy mezinárodní sítě salesiánských neziskových organizací DON BOSCO YOUTH NET (DBYN).

Mezi hlavní osvětovou činnost Sadby patří projekt pro školy Dnes jím jako… Zábavnou kreativní formou seznamuje žáky základních a středních škol se životem jejich vrstevníků v rozvojových částech světa.

Od ledna 2020 realizuje SADBA projekt na podporu vzdělávání učitelů v SV Indii.

Projekt Darujme vzdělání podporuje konkrétní salesiánská střediska v chudých částech světa pomocí nákupu dárkových poukázek.

Mezi další misijní činnost patří jednorázové projekty např. Jídlo pro chudé lidi v Bangladéši.

Vznik SADBY

Rozhodnutí založit organizaci pro mezinárodní salesiánskou spolupráci, formaci a doprovázení mladých lidí a pro nové způsoby evangelizace padlo na podzim roku 2004.

25.–27. 2. 2005 byl zahájen první běh přípravného kurzu pro dobrovolníky (běh A) – víkend v České Třebové a 5. 6. 2005 byli vysláni první misijní dobrovolníci.

Stanovy Salesiánské asociace Dona Boska byly schváleny 26. 7. 2005.

foto: První víkend přípravného kurzu pro dobrovolníky (Cagliero) v České Třebové

Lidé na SADBĚ

Mgr. Jaroslav Fogl, SDB

předseda Sadby

Stanislava Zedníčková

vedoucí kanceláře Sadby

Petra Klašková

koordinátor programu Cagliero – salesiánský volontariát

Martina Mončeková

grafika, PR

Mgr. Ing. Hynek Černoch, SDB

IT, servery, kampaně

e-mail: hynek@sdb.cz

Milan Mýto

ekonom, účetní

Josef Vencl

IT, technická podpora

Martin Jílek

iSEC

Jana Kopecká

koordinátorka evropských aktivit a Rinaldi
Děkujeme
všem bývalým zaměstnancům, externím spolupracovníkům, dobrovolníkům a všem, kteří se jakkoli podíleli na naší činnosti za jejich obětavou práci a přínos naší organizaci.

Týmy

Přípravný kurz pro dobrovolníky (Cagliero)
 • Helena Janíková, koordinátorka programu
 • Nela Vicherková, bývalá dobrovolnice v Keni
 • Markéta Hanáková, FMA
 • Matěj Lízner, bývalý dobrovolník v Zambii
 • Jaroslav Mikeš, SDB
 • Jaroslav Fogl, SDB, předseda Sadby
Mezinárodní aktivity (Rinaldi) a iSEC
 • Antonín Semerád
 • Jana Harníková
 • Jana Kopecká
 • Dagmar Petrů
 • Veronika Rubášová
 • Štěpán Vašků

Důležité dokumenty

Členové spolku

Salesiánská asociace Dona Boska je zapsaný spolek, který sdružuje fyzické i právnické osoby.

Naše stanovy

Úplné znění stanov spolku Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. se sídlem v Praze 8.

Všeobecné obchodní podmínky

Nákup na e-shopu znamená zároveň uzavření kupní smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky určují vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran a postihují všechny všechny možné situace, které můžou nastat.

Výroční zprávy

Seznam výročních zpráv, za jednotlivé roky existence SADBY ve formátu PDF ke stažení.

Média

Odkazy na články o působení Salesiánské asociace Dona Boska a Adopce nablízko v médiích a loga ke stažení.