O nás

Salesiánská asociace Dona Boska

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s., (SADBA) vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku. SADBA tak skrze tyto dobrovolníky pomáhá nejen těmto dětem, ale i dobrovolníkům samotným v jejich osobním rozvoji a společnosti, ve které dobrovolníci působí při výkonu své dobrovolné služby, a také po jejím ukončení. Mezi další  aktivity Sadby patří evropské aktivity pro mládež, osvěta a další misijní projekty.

Vyškolení dobrovolníci jsou vysíláni do zemí Afriky (Dem. rep. Kongo, JAR, Lesotho, Etiopie, Zambie, Svazijsko, Súdán, Zimbabwe), ale i do Evropy (Bulharsko, Anglie, Německo, Slovensko i Česká republika), Mexika či Indie. Působí v salesiánských střediscích či školách, kde se starají o děti a mládež, doučují je nebo učí. Více informací zde: adopcenablizko.cz

Evropské aktivity pro mládež nazývané RINALDI umožňují mladým lidem prožít mezinárodní zkušenost skrze účast na různých mezinárodních táborech a kurzech. SADBA je pořádá ve spolupráci se členy mezinárodní sítě salesiánských neziskových organizací DON BOSCO YOUTH NET (DBYN).

Mezi hlavní osvětovou činnost Sadby patří projekt pro školy Dnes jím jako… Zábavnou kreativní formou seznamuje žáky základních a středních škol se životem jejich vrstevníků v rozvojových částech světa.

Od ledna 2020 realizuje SADBA projekt na podporu vzdělávání učitelů v SV Indii.

Projekt Darujme vzdělání podporuje konkrétní salesiánská střediska v chudých částech světa pomocí nákupu dárkových poukázek.

Mezi další misijní činnost patří jednorázové projekty např. Jídlo pro chudé lidi v Bangladéši.

Vznik SADBY

Rozhodnutí založit organizaci pro mezinárodní salesiánskou spolupráci, formaci a doprovázení mladých lidí a pro nové způsoby evangelizace padlo na podzim roku 2004.

25.–27. 2. 2005 byl zahájen první běh přípravného kurzu pro dobrovolníky (běh A) – víkend v České Třebové a 5. 6. 2005 byli vysláni první misijní dobrovolníci.

Stanovy Salesiánské asociace Dona Boska byly schváleny 26. 7. 2005.

foto: První víkend přípravného kurzu pro dobrovolníky (Cagliero) v České Třebové

Vznik salesiánské školy animátorů

První misijní dobrovolníci již slouží v různých částech světa, začíná se formovat skupina salesiánské školy animátorů, její první běh byl zahájen v říjnu 2005 a o měsíc později proběhlo 1. celostátní setkání salesiánských animátorů v Pardubicích.

foto: Víkend prvního běhu Salesiánské školy animátorů

V březnu 2006 byl akreditován dobrovolnický program Margherita určený zejména dospělým, kteří chtěli prohloubit své znalosti a schopnosti a získat kvalifikaci akreditovaného dobrovolníka. 

Internetová soutěž o Donu Boskovi

V dobrovolnickém programu Margherita bylo proškoleno 62 dobrovolníků. V listopadu 2016 proběhlo 2. celostátní setkání salesiánských animátorů.

V lednu 2007 byla vyhlášena celostátní internetová soutěž o Donu Boskovi skládající se ze čtyř kol, které se zúčastnilo 1200 lidí. První tři kola probíhala formou internetových soutěžních otázek, poslední finálové kolo určené pro první tři věkové kategorie bylo koncipováno jako celovíkendové setkání a uskutečnilo se v květnu 2007 v Salesiánském centru v Pardubicích.

Na jaře 2007 byly spuštěny nové webové stránky  na mladez.sdb.cz.

Ze skupinky pěti dobrovolníků, kteří se v roce 2007 zúčastnili první úrovně školení mezinárodních animátorů, vzniká EuroTeam (podzim 2007). Stará se o zapojení České republiky do mezinárodních aktivit (tábory, kurzy…) pořádaných členskými organizacemi DBYN.

foto: Závěrečný víkend celostátní soutěže s Donem Boskem

První English camp

15. 3. 2008 se Sadba stává členem DBYN.

Na jaře 2008 byl publikován Animátorský slabikář – sborník
vzdělávacích textů pro salesiánské dobrovolníky.

28. 7.–5. 8. 2008 proběhl 1. Inline English Camp (česko-anglický letní tábor) v Borku u Litomyšle.

V září přišel na Sadbu 1. zahraniční dobrovolník – Johannes Karl z Německa a byl zahájen 1. cyklus pro rozlišování povolání Come In.

foto: 1. Inline English Camp

Návštěva Afriky

V září 2009 –  Snídaně pro novináře s tématem rozvojového projektu
„Šampióni pro Afriku(projekt, který vznikl u příležitosti konání mistrovství světa ve fotbale v Jihoafrické republice – poprvé v historii v Africe).

do škol bylo distribuováno interaktivní DVD.

11. 11.–5. 12. 2009 – návštěva salesiánských partnerů v Africe.

K poslednímu prosinci 2009 slouží v programu Margherita 100 dobrovolníků.

foto: Návštěva salesiánských partnerů v Africe

Dnes jím jako

V březnu 2010 byl vyhlášen první ročník osvětové kampaně
Dnes jím jako (Afričan).

Koncem letních prázdnin 2010 se konala pouť k Donu Boskovi do Itálie.

Programy evropských salesiánských aktivit byly pojmenovány po jednom z hlavních představených salesiánů RINALDI.

foto: Návštěva salesiánských partnerů v Africe

Connect

Evropský rok dobrovolnictví.

V březnu 2011 uvedla ČT pořad  o salesiánském dobrovolnictví „Dobrovolnictví jako životní etapa“.

6.–8. 5. 2011 se konalo  v Praze-Kobylisích setkání se salesiány „Pojďte
a uvidíte“.

Zahájení kontemplativní skupinky Connect v září 2011 zaměřená na mládež a mladé dospělé, kteří chtěli prohloubit svou vnitřní modlitbu.

Udělení čestného titulu „dobrovolnice roku 2011 Markétě Lengálové a Marii Linkové říjen–listopad 2011

foto: První setkání Connect na „Pusté vinici“

První Workcamp

Na přelomu ledna a února 2012 proběhla misijní cesta do Indie a Bangladéše za našimi salesiánskými partnery.

2.–13. 8. 2012 se konal v Praze a Čučicích první mezinárodní Workcamp – tábor společné práce a modlitby.

V Hodoňovicích se na jaře 2012 setkali bývalí dobrovolníci.

V prosinci 2012 byl spuštěn fundraisingový projekt „Darujeme vzdělání“.

foto: První mezinárodní Workcamp

Slavnostní vyslání dobrovolníků

V lednu 2013 se spouští nové weby Sadby a Adopce nablizko.

4.–5. 7. 2013 proběhlo na Velehradě slavnostní vyslání misijních dobrovolníků při oslavách 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje.

V listopadu 2013 se uskutečnila cesta za českým salesiánským misionářem P. Václavem Koupilem do Kolumbie při příležitosti jeho 90. narozenin.

foto: Slavnostní vyslání misijních dobrovolníků na Velehradě

Postní kasička

V únoru byla zrealizována postní kasička v podobě nového salesiánského centra v Bulharsku ve Stare Zagoře. Výtěžek byl určen na jeho dostavbu.

V červnu se konalo 10. vyslání misijních dobrovolníků za účasti
zástupce z generálního domu a ve Štítarech u Znojma probíhá již posedmé Inline English Camp (3.–10. 8. 2014).

V Havířově se v listopadu uskutečnilo celostátní setkání salesiánských
animátorů.

foto: Postní kasička

Oslavy

V únoru 2015 – oslava Salesiánského misijního dne „Pane, pošli mě“!

9.–17. 8. 2015 se koná světová oslava 200. výročí narození sv. Jana Boska v Turíně.

Konec roku 2015 – ze Sadby odchází její zakladatel salesián Jaroslav Vracovský a vedení Sadby přebírá Pavel Ženíšek.

foto: Jaroslav Vracovský

Návštěva Mexika

Návštěva severní mexické provincie Guadalajara, kam SADBA od svého vzniku posílá své dobrovolníky. Kromě navštívení komunit na hranici s USA (Tijuana, Cd. Juaréz, Nuevo Laredo) proběhlo i setkání s misijní komunitou San Antonio v odlehlých oblastech státu Oaxaca.

Setkání rodin bývalých misijních dobrovolníků – vzniká tradice „víkendovek“ těchto mladých rodin s dětmi v areálu komunity sester FMA v Hradci Králové.

Nové Stanovy – k 8. listopadu 2016 jsou Sadbě schváleny nové stanovy, které odráží posun zaměření organizace více misijním a zahraničním směrem. Animátoři přecházejí pod pastorační sekci.

Postní kalendář a misijní kartičky

SADBA vydává postní kalendář a misijní kartičkynové aktivity, skrze které se zaměřuje na duchovní podporu misií a našich misijních dobrovolníků.

Hlavní rádce pro misie Guillermo Basañes přítomen na vyslání našich nových dobrovolníků v Kobylisích.

CollEx 2017 – cesta našich bývalých dobrovolníků do rodiště a působiště Dona Boska (Colle DB, Turín) za účelem prohloubení salesiánské misijní spirituality.

10. ročník anglického tábora INLINE, který je následně přejmenován na iSEC (Inline Salesian English Camp).

Benefiční koncert pro naše dobrodince na Loretě u kapucínů, na němž vystoupila skupina Motýli ze Šumperka.

SADBA na TV NOE

SADBA navštěvuje naše dobrovolníky působící v Angole a Keni a prozkoumává možnosti působení nových kandidátů v Ghaně.

Mediální aktivity – Adopce nablízko představena v živém vysílání v rámci čtyřdílného pořadu v TV NOE, ale také v Křesťanském magazínu na ČT2 a v televizi PRIMA.

MEZI DĚTMI ULICE

Vydáváme knihu! Ve spolupráci s Janou Jeklovou, která působila v salesiánském středisku pro děti ulice v Nairobi v Keni, se podařilo vydat krásnou knížku plnou příběhů. Jana v nich popisuje život nejchudších dětí ulice a zároveň přibližuje dobrovolnickou službu.

Dobroslet – dvoudenní setkání bývalých dobrovolníků v Hradci Králové u příležitosti mimořádného misijního měsíce vyhlášeného papežem Františkem a na oslavu budoucích 15 let Sadby. Sešlo se 50 dobrovolníků i s rodinami – milé setkání „mezi svými“.

První dobrovolníci vysláni na Papuu Novou Guineu.

SADBA MÁ PO PĚTI LETECH NOVÉHO ŘEDITELE

V září 2020 jsme se se zármutkem rozloučili s naším skvělým ředitelem Pavlem Gambi Ženíškem, který byl povolán k službě v mezinárodním misijním týmu v Římě, a s radostí jsme přivítali ředitele nového – salesiána Jaroslava Fogla, který přijel na Sadbu ze svého dlouholetého misijního působení v Bulharsku.

Spustili jsme pětiletý projekt na podporu vzdělávání učitelů v Severovýchodní Indii.

I přes koronavirovou pandemii a ztížené podmínky se nám při závěrečném setkání kurzu Cagliero v Hradci Králové podařilo vyslat 11 dlouhodobých dobrovolníků.

Lidé na SADBĚ

Jan Vrba

vedoucí kanceláře Sadby

Petra Klašková

koordinátor programu Cagliero – salesiánský volontariát

Martina Mončeková

grafika, PR

Mgr. Ing. Hynek Černoch, SDB

IT, servery, kampaně

e-mail: hynek@sdb.cz

Milan Mýto

ekonom, účetní

Josef Vencl

IT, technická podpora

Martin Jílek

iSEC

Jana Kopecká

koordinátorka evropských aktivit a Rinaldi
Děkujeme
všem bývalým zaměstnancům, externím spolupracovníkům, dobrovolníkům a všem, kteří se jakkoli podíleli na naší činnosti za jejich obětavou práci a přínos naší organizaci.

Týmy

Přípravný kurz pro dobrovolníky (Cagliero)
 • Petra Klašková, koordinátorka programu
 • Jaroslav Fogl, SDB, ředitel Sadby
 • Markéta Hanáková, FMA
 • Alois Křišťan, SDB
 • Magdaléna Kroupová, bývalá dobrovolnice v Zambii
 • Radek Steingart, bývalý dobrovolník v Bulharsku
Mezinárodní aktivity (Rinaldi) a iSEC
 • Martin Jílek
 • Kristýna Bulvasová
 • Kateřina Ratkošová
 • Radim Hušek
 • Tereza Vostřelová

Důležité dokumenty

Členové spolku

Salesiánská asociace Dona Boska je zapsaný spolek, který sdružuje fyzické i právnické osoby.

Naše stanovy

Úplné znění stanov spolku Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. se sídlem v Praze 8.

Všeobecné obchodní podmínky

Nákup na e-shopu znamená zároveň uzavření kupní smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky určují vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran a postihují všechny všechny možné situace, které můžou nastat.

Výroční zprávy

Seznam výročních zpráv, za jednotlivé roky existence SADBY ve formátu PDF ke stažení.

Média

Odkazy na články o působení Salesiánské asociace Dona Boska a Adopce nablízko v médiích a loga ke stažení.