Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – únor 2024

Náš závazek vůči původnímu obyvatelstvu

Po tisíce let domorodé národy žily způsobem života, který projevuje velikou úctu ke stvoření: půda je pro ně darem od Stvořitele a od jejich předků, kteří tam spočívají, je posvátným prostorem, se kterým se musí stýkat, pokud si chtějí zachovat svou identitu a hodnoty (Laudato Si‘, 146); jejich mentalita, kulturní praktiky a světonázor vyjadřují jejich uznání nejvyšší bytosti.
Ačkoli by mohly některé z jejich praktik a pověr snižovat lidskou důstojnost, jejich jiné zvyky a tradice přikládají velký význam společenským hodnotám, které se projevují zejména zájmem o druhé. V průběhu dějin mnozí biskupové, kněží, řeholníci i věřící laici položili své životy na obranu důstojnosti domorodých národů, i proto aby poznali Ježíše Krista a jeho evangelium. Někteří z náboženských vůdců se ale naopak vůči nim dopustili bezpráví. Proto „Je nutné se vší upřímností uznat zneužívání spáchané kvůli nedostatku lásky ze strany těch osob, které nebyly schopny vidět domorodé národy jako své bratry a sestry, jako děti téhož Otce“. (Sv. Jan Pavel II., Santo Domingo, 13. října 1992).
Náš zájem o domorodé národy nevyplývá z žádné ideologie ani ze zájmu některých lobbistických skupin. Je zakořeněn v naší základní identitě – člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha. Tato identita je hlubší než jakákoli domorodá identita. Církev se stará o domorodé národy a jejich kulturu, aby mohla objevit shodná místa mezi jejich hodnotami a tradicemi a učením Ježíše Krista. Tento dialog v nás udržuje a rozvíjí odpovědnost za zachování naší vlastní identity, kultury a tradice tak, jak to dělají i oni. Na oplátku jim pomáhá objevit odrazy „paprsku té Pravdy, která osvěcuje všechny“ (Nostra Aetate, 2), a to při zachování jejich původních hodnot, kultur a tradic.
Don Bosco vyslal své misionáře k původním obyvatelům Patagonie. Dnes salesiáni aktivně hájí a chrání identitu domorodých národů zakládáním muzeí, psaním slovníků, gramatik a dalších knih a podporují programy pro jejich evangelizaci. Naše práce mezi domorodými národy je skutečně důležitým vyjádřením salesiánského nasazení pro chudé, vyloučené a diskriminované.

▀  P. Alfred Maravilla, SDB, hlavní rádce pro misijní animaci


K osobní reflexi a sdílení
▀  Co se mohu naučit od domorodých národů?
▀  Jak můžeme přispět k úplné evangelizaci domorodých národů?


Průměrný věk salesiánů


K zamyšlení z misijní sekce

„Ježíš se obrací se svým pozváním k nemocným, utlačovaným i chudým – k těm, kteří vědí, že jsou úplně závislí na Bohu. Byli poznamenáni těžkou zkouškou a potřebují uzdravení. Tomu, kdo prožívá úzkost ze své vlastní zranitelnosti, bolesti a slabosti, Ježíš Kristus nenakládá zákony, ale nabízí mu milosrdenství, to znamená svou osobní útěchu.”
(papež František)


Celý zpravodaj si můžete stáhnout zde: 2024.02 Cg11 Eng.