Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – červenec 2020

Jsem součástí snu našeho otce Dona Boska

Venezuelský misionář ve Španělsku Isrrael Hernández se setkal s mladými lidmi vyloučených ze vzdělávacího systému. Společnost odmítá řadu z nich kvůli jejich minulosti. Nesou si jizvy na těle i na duši. Nikdo na ně nechce vsadit, dát jim další šanci. Pouze málo pastýřů je ochotno doprovázet tuto mládež, která je tak křehká, ale i plná snů a cílů, kterých chce dosáhnout. Přesto ve svém povolání prožívá velkou radost z poznání a pocitu, že se stal součástí snu Dona Boska – snu, který se v průběhu let stává skutečností.

Historie salesiánských misií – 2. část

OD DONA RUY PO DONA RICCERIHO

S Donem Ruou pokračovala expanze v Evropě a na Středním východě a misijní výpravy se rozšířily téměř do celé Ameriky, Indie a Číny. Za jeho nástupců pokračoval misijní rozmach na všech pěti kontinentech…

Projekt Afrika – za dona Viganò byl při 21.GK (1978) zahájen „Projekt Afrika“, do něhož se zapojila celá kongregace a také laičtí misionáři. To se stalo po 2. Vatikánském koncilu nejdůležitějším misijním hnutím církve. Salesiánská přítomnost vzrostla ze 14 zemí Afriky na 43 zemí (2020). Výrazně se oživila a probudila mnoho misijních povolání ve světě.
Projekt Evropa dnes a „Nové hranice“ – don Chávez oficiálně zahájil na 26. GK (2008) další misijní projekt: „Projekt Evropa“. Mladí spolubratři z celé kongregace jdou do misií „ad gentes“ a integrují se v evropských provinciích, aby přispěli k růstu charismatu D. Boska. V globalizovaném, multikulturním a multináboženském světě, je salesiánské poslání naléhavější než kdy jindy. „Nové hranice“ jsou nejen geografické, ale i sociokulturní, např: problematika migrantů a uprchlíků.


Celý zpravodaj si můžete stáhnout zde.