Misijní zpravodaj Cagliera 11 – duben 2023

č. 172 / duben 2023

Jak fungují salesiáni v převážně muslimském Tunisku, kolik se světě vyrobí  malých střelných zbraní a co je to aktivní nenásilí?

 

Salesiáni mezi muslimy v Tunisku

Salesián Dieudonné Lukundula, jenž působí v Tunisku, podává svědectví o své práci a životě mezi mladými Tunisany. „Není to snadné, země je z 99 % muslimská a ve společnosti stále přetrvává třídní rozdělení podle postavení. Prostřednictvím našeho vzdělávacího systému, který nabízíme v našich školách a oratořích, se dostáváme s Donem Boskem jako „italským pedagogem“ k srdcím mladých lidí. Přestože jsme svůj apoštolát uplatnili „bez řeholního cejchu“, jednáme jako svatý Charles de Foucault: „Můj apoštolát musí být apoštolátem laskavosti. Když mě člověk vidí, musí si říci: když je tento člověk tak dobrý, musí být dobré i jeho náboženství (…) Chtěl bych být natolik dobrý, aby si lidé řekli: když je takový sluha, jak je to tedy s pánem?”. Jediným posláním, které jsme si jako komunita stanovili, je vychovat z těchto mladých Tunisanů dobré věřící a poctivé občany, vzkazuje Dieudonné. Tunisko líčí  také jako velmi drahou zemi, kde mají mladí jen málo možností ke sportovnímu vyžití a ke hrám, vše se mesí platit, na druhou stranu registruje rostoucí respekt k jiným názorům a postojům.

 

K ZAMYŠLENÍ,  REFLEXI A KE SDÍLENÍ
> Jak mohu podpořit misii Ad Gentes tam, kde žiji a pracuji?
> Jak velký význam přikládám tomu, že mohu svědčit o autentickém křesťanském životě?

FORUM – AKTIVNÍ NENÁSILÍ

Aktivní nenásilí je nenásilný odpor, který odmítá použití fyzického násilí k dosažení sociálních nebo politických změn. K prosazení cílů používá mírová hnutí, demonstrace, stávky  apod.

VÍTE, ŽE…

  • Každý rok se vyrobí 8 milionů malých střelných zbraní.
  • Ročně se vyrobí tolik granátů, že by každý člověk na planetě mohl vlastnit 2 granáty.
  • 2 lidi ze 3 jsou zabiti malými ručními zbraněmi v zemích, kde je mír.
  • Na každou osobu zabitou malou ruční zbraní je dalších 10 zraněných.

Source: www.controlarms.org


„Aktivní nenásilí je způsob, jak ukázat, že jednota je skutečně silnější a plodnější než konflikt. Všechno na světě je vzájemně propojeno. Rozdíly mohou způsobit tření, ale postavme se jim konstruktivně a nenásilně.“ (papež František)

Kompletní dubnový zpravodaj Cagliero11 si můžete stáhnout nebo přečíst zde: 2023.04-Cg11_eng (v angličtině)