Misijní zpravodaj ze světa Cagliero 11 – září 2022
Cagliero 11

25 nových misionářů vyšle 25. září 2022 do celého světa hlavní představený don Ángel Artime. 153. misiní výprava je složená z pestré kulturní směsice, mezi níž však tentokrát chybí zastoupení střední a severní Evropy a jižní části Jižní Ameriky. Nejvíce misionářů (16) pochází z oblasti Afrika-Madagaskar.

Drazí přátelé,
Zdravím vás z Colle Don Bosco společně s ostatními salesiány z různých provincií, kteří se dali k dispozici hlavnímu představenému a kongregaci, aby byli koncem tohoto měsíce vysláni na misie jako misionáři ad gentes a ad vitam. Září je známé jako „měsíc Bible“ na památku svatého Jeronýma, prvního překladatele Písma svatého do latiny. Měsíc, který nám má pomoci uvědomit si, že každý den potřebujeme komunikovat s Bohem prostřednictvím jeho psaného Slova. Když otevřeme Bibli, otevřeme svůj život! Bible je příhodným prostorem pro přiblížení se Písmu svatému, je to čas, ve kterém, doprovázeni Duchem svatým, otevíráme svá srdce, abychom byli úrodnou zemí, v níž Boží Slovo plodí třicetkrát, šedesátkrát nebo stokrát, ať jsme kdekoli.!
Se všemi salesiány, kteří jsou součástí 153. misijní výpravy, přejeme všem čtenářům Cagliero 11 požehnaný a intenzivní měsíc naslouchání a modliteb ve světle Božího slova.
Don Reginaldo Cordeiro, SDB, sektor pro salesiánské misie


Seznamte se s novými misionáři

Map A4 2022 En Home Print


Celý zpravodaj Cagliero11 pro měsíc září (v angličtině) si můžete stáhnout zde: 2022.09 Cg11 Eng