Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – květen 2020

V květnových misijní zprávách nás Don Alfred Maravilla, hlavní rádce pro misie, vybízí k naději. K naději, že přes všechno zlé, co potkalo téměř všechny země světa, vítězí nad vším boží milosrdenství. Připomíná rovněž, že vše je boží milostí, a jen díky ní jsme tím, kým jsme.

Budovat společný svět

Emmanuel NIYOYITUNGIRA z Burundi působí jako misionář v Jakutsku na Sibiři. Splnil se mu tak dětský sen, ke kterému se musel dostat přes mnoho překážek. I teď čelí několika výzvám: pro člověka z teplých oblastí není snadné žít v zemi, kde teplota běžně klesá k -50 stupňům a velkou výzvou jsou i kulturní rozdíly. Přesto všem mladým salesiánům, kteří vnímají misionářské poslání vzkazuje: „Jsem teď šťastný….. s pokorou a trochou zkušenosti bych mohl říci, že být dnes misionářem je obtížné, ale možné a nezbytné pro záchranu duší mladých lidí, kteří trpí mnoha vlivy globalizace. Don Bosco je dnes potřebnější, než kdy jindy.“

Covid 19 – využití finančních prostředků

Na hodně místech vznikly nové vzdělávací a pastorační projekty, které slouží nejvíce znevýhodněným lidem. Vidíme, jak salesiánská horlivost realizuje různé iniciativy po celém světě. Koordinátor pro mimořádné situace, George Menamparampil, SDB, předkládá několik podnětů a návrhů ohledně využití finančních prostředků pro realizaci projektů. Zmiňuje důležitost vyhnout se jakémukoli finančnímu zneužívání, přehodnotit způsob života, nutnost snížit výdaje a soustředit na vyhledávání dalších místních zdrojů.


Celý misijní zpravodaj ke stažení zde.