Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – srpen 2019

Po mši přišla ke mně slepá žena a požádala: „Otče, otevři Janovo evangelium a zdůrazni verše, ve kterých se říká:“ Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna“. Překvapilo mě to, když byla slepá, nemohla číst ani vidět. Udělal jsem, co ode mě žádala; otevřel jsem evangelium, podtrhl slova a dala jí to. Po chvíli vzala Bibli a šla ke vchodu kostela a když skončila mše a lidé procházeli kolem, zastavila a pozvala každého, aby se připojil ke skupině a řekl: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna.“ Lidé se posadili, naslouchali a mluvili s ní. Ta žena byla plná Boží síly a šířila kolem Dobrou zprávu… tak popisuje ve svém svědectví svůj nejkrásnější zážitek z uprchlického tábora Palabek v Ugandě P. Papi Reddy, misionář v Súdánu. Líčí ale i zážitky opačné  – o beznaději a strachu: …„byly chvíle, kdy jsem seděl s lidmi a plakal, protože jejich příběhy byly dojemné a pohnuté. Nemají jídlo, oblečení. Bojí se o své děti roztroušené po táboře. Někteří z jejich příbuzných na cestě zemřeli…“


Vyšla Příručka provinciálního delegáta pro misijní animaci, jejímž cílem je udržet živou misijní horlivost v každé salesiánské a výchovně pastorační komunitě a podporovat misijní kulturu.

 

 

Kompletní znění zpravodaje si můžete stáhnout zde: Cagliero 11 Srpen 2019