Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – květen 2021

Misionář a peníze

Misionář-nováček: „Měli bychom být opatrní s penězi. Peníze jsou hnůj ďábla!“
Misionář-veterán: „To je pravda. Peníze potřebujeme pouze k oplodnění misijní půdy.“

Žádný člověk se nemůže přijetím řeholní profesí nebo vysvěcením na kněze úplně změnit. Každý misionář má stále své potřeby jako všichni ostatní lidé. Ti, které evangelizuje, mají také své potřeby a často jim chybí prostředky k tomu, aby uspokojili i své základní potřeby. Materiální zdroje jsou proto pro misionáře nepostradatelné.

Existuje několik možností, jak lze tyto zdroje získat.

  1. Misionář může získat prostředky obhospodařováním půdy, budov a jiného majetku své organizace nebo poskytováním služeb, které nabízí (školné, licenční poplatky apod.).
  2. Může jednat se státními institucemi a zapojit se do různých vládních projektů v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, sociální pomoci atd.
  3. Většina společností a korporací může cítit potřebu „dát naší společnosti něco zpět“ a to se může také stát zdrojem podpory misionářů.
  4. Mnoho nadací a různých organizací rozděluje prostředky na dobré projekty, některé dokonce i na náboženské aktivity.
  5. Dalšími zdroji jsou dary, veřejné sbírky a sbírky v kostele v kostele nebo dary pro konkrétní služby.

Dobrý misionář má různé zdroje financování z každé z výše uvedených kategorií. Musí však dobře přemýšlet a rozlišovat ohledně využití těchto zdrojů. Neměl by se stavět do role podnikatele, aby jím byl více než misionářem. Ani by neměl být vnímán jako obchodník se svátostmi nebo modlitbou, nebo dokonce přijímat dary od zkorumpovaných organizací nebo společností, které se zabývají nelegální nebo morálně nepřijatelnou činností.

Je velmi důležité, abychom jako misionáři byli transparentní, respektovali záměry dárců a rozumně využívali peníze, které máme. Pokud je misionář nadšený svým posláním, slouží nejchudším, chová se ekonomicky, transparentně a efektivně. Pak ho lidé uznávají a peníze k němu „proudí“.

Finance jsou pro misionáře nezbytným prostředkem k uskutečnění jeho poslání, vždy však zůstávají pouze prostředkem. Nikdy nenahrazují skutečný misijní cíl: svědčit o Boží lásce svým dětem.

  Otázky k zamyšlení a sdílení
  • V jaké oblasti svého života bych se mohl chovat ekonomičtěji? 
  • Jakým způsobem nakládám s penězi, které byly věnovány pro druhé?

Fórum

Globální pojem chudoby

9,2% světa, neboli 689 milionů lidí, žije v extrémní chudobě. 1,3 miliardy lidí ve 107 rozvojových zemích je multidimenzionálně chudých.

EXTRÉMNÍ chudoba – byla definována (Světovou bankou, 2020) jako lidé žijící denně za 1,90 USD (1,60 EUR) nebo méně.
ABSOLUTNÍ chudoba – když si člověk nemůže dovolit uspokojit ani minimální potřebu výživy, oblečení nebo přístřeší.
RELATIVNÍ chudoba – příjem domácnosti je o 50% nebo 60% nižší než střední příjem této země.
MULTIDIMENZIONÁLNÍ chudoba – rodiny nemají elektřinu, čistou pitnou vodu a nikdo z rodiny nedokončil šestiletou školu; chudoba není vždy o příjmu.


Celý zpravodaj v anglickém znění si můžete stáhnout zde: 2021.05 Cg11 Eng.