Misijní zpravodaj ze světa Cagliero11 – prosinec 2023
Cagliero 11, Svět misií

č. 180 / prosinec 2023

Víte, že 1,3 miliardy lidí trpí závažným zdravotním postižením? To je 16 % světové populace, což je každý šestý člověk! Zdravotně postižení často zažívají násilí, předsudky a čelí mnoha překážkám. Misijní úmysl je věnován právě jim a dětem a mladým z Ekvádoru.

Vtělení pro naši spásu

Vyznání víry, které vyslovujeme každou neděli, rezonuje zvláště o Vánocích ve slovech: „On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.“ Spása není ani sebezdokonalování, seberealizace, fyzický nebo ekonomický blahobyt, ani mírové soužití mezi národy. Je to úplné spojení s Nejsvětější Trojicí, která má jméno a tvář: Ježíš Kristus. On je „jediný prostředník mezi Bohem a lidmi“ (1 Tim 2,5-6). Ježíš je cestou, díky níž plně obnovujeme naše přátelství s Bohem. Tím to však nekončí. Spása je živý vztah s Bohem, který se rodí z víry, konkrétně se projevuje ve křtu, zakládá se na milosti, udržuje se nadějí, rozvíjí se po celý život skutky lásky, aby nakonec přinesla ovoce spásy a věčné slávy…

část úvodníku P. Alfreda Maravilly, SDB, hlavního rádce pro misie


„Církev je domovem všech, srdce křesťana je domovem všech bez výjimky. Musíme se to naučit.
Někdy jsme trochu v pokušení jít cestou vyřazování. Nikoli, žádá se inkluze!”

(papež František)

K ZAMYŠLENÍ A SDÍLENÍ

  • Snažím se každý den o růst přátelství s Bohem?
  • Jak mám žít naše poslání – sdílení poselství evangelia?

Sen Dona Boska v Ekvádoru se stal skutečností


Ekvádor je známý svou prací s dobrovolníky – salesiáni společně s nimi a vychovateli pomáhají dětem ulice ve městě Esmeraldas. Ve měste chybí přístup k základnímu vzdělání, jídlu, k obecnému lidskému rozvoji, odborné přípravě a vyvolává tak řadu problémů, kterými jsou například předčasné ukončení školní docházky a odklady školní docházky, rozpad rodiny, bezdomovectví, zneužívání dětí a vstup do zločineckých gangů. Salesiáni nabízejí na tuto neradostnou  realitu odpověď . Salesiánská projektová nadace “Chicos de la Calle” v Esmeraldas pracuje s dětmi a dospívajícími z marginalizovaných čtvrtí již více než 27 let, k dispozici jsou dvě centra jako denní oratoře, pro cca 400 osob. Nadace a komunita dokáží nabídnout alternativní a kvalitní vzdělávací služby tváří v tvář velké neuspokojené potřebě a poptávce po vzdělání. 


Celý prosincový zpravodaj (v angličtině) si můžete stáhnout zde: