Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – duben 2021
Cagliero 11

Podněty hlavního rádce pro misie o. Alfreda Maravilly, SDB

Co znamená misio inter gentes?

Po Druhém vatikánském koncilu vzrostl v Asii – oblasti starověkých náboženství, bohatých kultur, ale též velmi chudých lidí – neklid – ohledně missio ad gentes. Tento způsob misijního působení byl vnímán jako necitlivý monolog, který vytvořil nevyrovnaný vztah učitel / žák > misionář-cizinec místní obyvatel dané země. Díky tomu je křesťanství v Asii stále považováno za „cizí“, přestože se Ježíš narodil na tomto kontinentu! Rostoucí počet misionářů, kteří pracují na svém vlastním kontinentu Afriky a Asie, dýchají multikulturalismem a interkulturalismem již od svého narození. Od útlého dětství mají osobní zkušenost s chudobou. Jejich misijní působení je cíleně zaměřené na hlásání evangelia a vtělování osoby Ježíše Krista a jeho učení do své vlastní kultury svědectvím lásky a službou. Tento způsob misijního působení nazýváme missio inter gentes.

Missio ad gentes není v opozici s misio inter gentes, ale jeho rozšířením. Je to způsob hlásání Krista vlastním životem, který je prodchnut evangelijními hodnotami. Charitativní činnost jednotlivých křesťanů i celého církevního společenství vytváří obraz Krista. Jedná se tedy o misijní přístup, který „gentes“ nepochopí tak, že by cílem veškeré snahy bylo jejich obrácení („na naši pravou víru”), ale chápe je jako „hosty“, kterým můžeme nabídnout pohostinnost, ale zároveň i jako „hostitele“, kteří nás zvou a nabízí nám své přátelství. Evangelium je sdíleno vyprávěním vlastních zkušeností s vírou mezi („inter“) přáteli jiných kultur a náboženství a je zároveň “šeptáním” evangelia ve vhodných a neočekávaných okamžicích.

Hlavním cílem misio inter gentes je, abychom se zaměřili na počáteční hlásání evangelia a ne na učení kristologických doktrín nebo na konverzi. Obrácení je Božím dílem, ne naším! To zavazuje misionáře, aby sloužili lidem s úctou a pokorně sdíleli své životy s nimi bez jakékoli stopy arogance nebo nadřazenosti, stejně jako to dělal Ježíš. Právě takto prožitá zkušenost křesťanství může, působením Ducha, vzbudit touhu poznat osobu Ježíše.

Objevit sebe v hlubině

Co vedlo Portugalce Jorge Fernandese k tomu, aby opustil svoji rodnou zemi a stal se dobrovolníkem v Angole a co to pro něj nakonec znamenalo? Jak sám říká v krátkém rozhovoru, byla to snaha lépe pochopit účel své existence na tomto světě: „Než jsem šel, řekl jsem si, že udělám „cokoli“. To mě vedlo k tomu, abych požádal o práci, kterou jsem v životě nejvíce nenáviděl – správu počítačových sítí; a můj rok misijního života byl prostě NEVĚŘITELNÝ. Objevil jsem úplně nový svět. Žil jsem v jednom z nejnebezpečnějších slumů v Angole, poznal jsem potíže, potřeby a radosti tamějších lidí… naučil jsem se vidět život ze zcela jiné perspektivy….

 

 

 

 

 


Otázky k zamyšlení a sdílení

  • Jak mám “šeptat” evangelium mladým lidem, kteří mi byli svěřeni? 
  • Jak se moje salesiánská přítomnost může stát počátečním hlásáním evangelia?

* Celý zpravodaj v angličtině si můžete stáhnout zde: 2021.04 Cg11 Eng