Misijní zpravodaj ze světa Cagliero 11 – srpen 2022

č. 164 / srpen 2022

Jak pracují salesiánští misionáři v Laosu – v zemi, kde je oficiálně zakázané působení jakýchkoli náboženských uskupení? Toto číslo přináší také zamyšlení na synodalitou, která v původním znamená společné putování…

Podněty z misijního ústředí hlavního domu

Drazí přátelé, při letošních oslavách stého výročí v severovýchodní Indii si připomínáme statečné a plodné úsilí salesiánských misionářů v tomto regionu od 13. ledna 1922. “Odvážit se a doufat” bylo motto P. Louise Mathiase, vedoucího výpravy. V zemi, která jim byla cizí jazykem, kulturou, tradicemi, stravou i podnebím a která trpěla nedostatkem personálu, nedostatkem finančních prostředků a přírodními katastrofami, žili stateční a odhodlaní misionáři, kteří přicházeli rok co rok, svou salesiánskou misionářskou spiritualitu s neochvějnou odvahou a nespoutaným nadšením, aby přinesli hojné ovoce: skutečný “zázrak Marie Pomocnice křesťanů”.
Misionářské poslání je náročné, někdy až viditelně nemožné. Intuitivní, stále mladistvý salesiánský duch však nachází neotřelé způsoby, jak překonávat překážky s odvahou a nadějí, protože Kristus nám dal nejen příkaz, ale spolu s ním i ujištění: Já jsem s vámi po všechny dny.

Otec Joseph “Sunny”Palamthattel, SDB, regionální koordinátor pro misijní animaci, region jižní Asie


ČTYŘI MISIONÁŘI V LAOSU
Otče Maccioni, salesiáni působí v Laosu v jedné misijní stanici. Jak vaši misijní přítomnost přijímá místní (převážně) buddhistické obyvatelstvo?

V memorandu o porozumění, které se každých pět let prodlužuje a které podepsal Revoluční svaz laoské mládeže a salesiánská nadace v Thajsku, se uvádí, že naše práce nesmí “souviset s politikou a náboženstvím”. Takže oficiálně žádná náboženská činnost. Buddhistické rodiny, z nichž pochází většina našich žáků, jsou ale Donu Boskovi velmi vděčné. Státní úředníci, firmy a obchody oceňují technickou i lidskou přípravu našich absolventů. Dona Boska a jeho výchovnou metodu používáme také jako “kanál” pro předávání náboženských a morálních hodnot! Don Bosko činí naši výchovnou práci jedinečnou!

Co děláte vy a vaše komunita pro to, abyste povzbudili a posílili laoskou mládež, aby žila zodpovědně a myslela na svoji budoucnost?

Don Bosco Youth Vocational Training Center Vientiane, projekt thajské provincie pro chudé laoské mladé muže ve věku 16–30 let, je vzdělává v oborech automechanika, elektrikáře (roční kurzy), opraváře motocyklů, svářečským dovednostem (čtyřměsíční kurzy). Většina ze 140 účastníků, kteří každoročně absolvují kurz, si úspěšně najde práci. Kromě technického vzdělání jim Don Bosco předává také povědomí o základních lidských hodnotách, a připravuje je tak na budoucí rodinný život a na jejich pracovní uplatnění ve společnosti. V našem středisku organizujeme zážitkové aktivity, které je učí kázni, pořádku, čistotě, dobrému chování, obětavosti. Vedeme přednášky o morálních a náboženských zásadách, mezilidském chování, důstojnosti a hodnotě práce, zdravotním pojištění, trhu práce atd.

V Laosu působí čtyři salesiáni: dva Italové a dva Vietnamci. Setkáváte se při společném životě a práci s nějakými výzvami?

V současné době naši salesiánskou komunitu, jedinou v Laosu, tvoří dva vietnamští spolubratři a dva Italové. Rozdíly povah a kulturního zázemí se vyskytují ve všech komunitách a vzájemné přijímání je pro všechny znamením zralosti a růstu. Největší výzvou pro naši komunitu je naše poslání pro naše chudé laoské děti a mládež: mluvit jejich jazykem, přijímat a oceňovat hodnoty jejich kultury, věnovat jim své talenty a čas, aby naše práce byla plodnější a apoštolštější, a připravit tak půdu i pro případná budoucí laoská salesiánská povolání!

P. Maccioni Magi Patrizio, SDB


CELKOVÝ POČET SALESIÁNŮ VE SVĚTĚ VČETNĚ NOVICŮ A BISKUPŮ = 14 028


Celý srpnový zpravodaj v angličtině si můžete stáhnout zde:2022.08-Cg11_eng_fin