Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – prosinec 2019
Duch Dona Boska uchvacuje srdce lidí

Poslední letošní zprávy ze světových misií přináší svědectví misionáře Petra Lorence, který je od roku 2015 na misiích v jednom z nejstudenějších koutů světa – v sibiřském Jakutsku. Více než padesátistupňové mrazy ho zpočátku trápila málopočetná komunita, kterou tvořil on sám jen s jedním spolubratrem. „Jsem také rád, když vidím, že duch Dona Boska uchvacuje srdce místních lidí, i když nejsou katolíci. Vidím, že pro misionáře je velmi důležité mít důvěru v Boha a v Marii Pomocnici křesťanů, abychom se stali nástroji, které pomáhají lidem setkat se s osobou Ježíše Krista, jež je plná radosti a života“, vzkazuje Petr nám všem.

Dojemná návštěva

Guillermo Basaňes, hlavní rádce pro misie, navštívil zkoušenou pákistánskou rodinu mladého salesiánského mučedníka Akaša Bašíra. „Návštěva trvala sice jen půl hodiny, ale byla velmi intenzivní a podnětná. Setkal jsem se s jeho otcem a matkou, sestrou a bratry – s křesťanskou rodinou, která vnímá svého syna/bratra mučedníka živěji než kdy jindy. Byla to návštěva i pouť; ano, pouť z Turína do Lahauru, s několika zastávkami a cestou dlouhou několik tisíc kilometrů. Vezl jsem s sebou v batohu sochu Marie Pomocnice křesťanů: jako upomínku a poděkování hlav. představeného pro tuto zkoušenou a požehnanou rodinu…“

Na závěr nám náš hlavní rádce vzkazuje: „Prosme s Ježíškem, aby byl rok 2020 bez mučedníků… ale naplněn křesťanským a salesiánským duchem mučednictví“.

Akaš Bašír – bývalý žák salesiánské odborné školy, nacházející se v převážně křesťanské čtvrti Yuhannabad, nabídl vlastní život, aby ochránil ostatní křesťany. V neděli 15. března 20014 zabránil sebevražednému útočníkovi ze skupiny Jamaat ul Ahrar vstoupit do přeplněného katolického kostela sv. Jana. Akaš stál spolu s další ostrahou u dveří kostela a kontroloval ty, kteří vcházeli. Sebevražedný atentátník se přiblížil ke vchodu a snažil se násilím dostat přes dva mladé strážce. Když ho Akaš zastavil, všiml si výbušniny ukryté pod bundou a pevně útočníka uchopil. Dolní část jeho těla byla rozmetána při explozi. Díky jeho odvážnému činu byl počet obětí nižší, než útočník zamýšlel, obětováním svého života zachránil mnoho jiných životů.

Celý misijní zpravodaj si můžete stáhnout zde.