Misijní zpravodaj ze světa Cagliero 11 – duben 2024
Cagliero 11, Svět misií

č. 184 / duben 2024

Jarní vydání Cagliera11 přináší malé zamyšlení nad celistvým rozvojem člověka, postavením a rolí žen i  zprávu o úspěchu české salesiánské provincie.

Snaha o udržitelný a celistvý rozvoj člověka

Slovo „Rozvoj” má několik významů. Pod tímto termínem si můžeme představit princip minimalizování chudoby a nerovnosti nebo hromadění bohatství a větší dostupnost zboží a služeb…
– nebo technokratický model, který považuje přírodu za nekonečný zdroj energie a přírodních zdrojů, přičemž nepravdivě tvrdí, že negativní dopady nadměrného využívání přírodních zdrojů, intenzivního využívání fosilních paliv a ničení ekosystémů lze snadno vyřešit (LS 23, 24, 106, CV 11, 23, 29)…
– nebo modely, které ideologicky popírají Boha, jsou motivovány ateismem a lhostejně opovrhují Stvořitelem. Modely, které riskují, že začnou přehlížet hodnotu lidského života, ale ve skutečnosti okrádají lidi o duchovní a morální síly nezbytné k celistvému lidskému rozvoji. Tento model, který nepočítá s Bohem, je problematický v tom, že vše řeší výhradně na „lidské úrovni“. Někdy to vede k tomu, že člověk snadno získá iluzi, že může sám dosáhnout své vlastní spásy – to poté skončí prosazováním odlidštěné formy rozvoje.
Rozvoj musí být „skutečný“, „celistvý“ a „udržitelný“ v tom smyslu, že zohledňuje ekonomické, sociální, politické, kulturní a duchovní stránky lidské osoby, která se myslí i na další generace. Tato holistická vize rozvoje je zakořeněna v katolickém sociálním učení. Je však sdílena i jinými náboženskými a náboženskými tradicemi, stejně jako filozofickými tradicemi.
Celistvý rozvoj člověka je založen na třech principech: lidské důstojnosti, solidaritě a subsidiaritě. Lidská důstojnost je založena ve víře, že lidská osoba je stvořena k Božímu obrazu a Boží podobě (Gn 1,26). Solidarita je založena na uznání, že jsme dědici předchozích generací, že těžíme z úsilí těch, kteří nás předcházeli, i našich současníků, a že jsme povoláni pečovat o ty, kteří přijdou po nás. Subsidiarita, klíčový princip sociálního učení církve, znamená, že vyšší celek pomáhá nižšímu s jeho úkoly, aniž by ho o ně připravoval. (CCC 1883)

▀  P. Alfred Maravilla, SDB, hlavní rádce pro misie

 


150. výročí první salesiánské misijní výpravy

Úvodníky zpravodaje Cagliera 11 píší členové široké salesiánké rodiny a poukazují tak neobyčejnou pestrost a živost celého salesiánského díla. Dubnový úvodník pochází tentokrát z pera zaměstnankyně Sadby, spolupracovnice sektoru pro misie a zároveň vítězky mezinárodní soutěže o logo 150. salesiánské misijní výpravy Martiny Mončekové. Logo, které bude jiiž brzy k dispozici ke stažení v několika formátech, si můžete prohlédnout níže včetně přiloženého výkladu. Martina ve svém úvodníku mimo jiné píše o tom, že každý z nás může prostřednictvím svých jedinečných darů zujmout a možná i nadchnout druhé pro myšlenky Dona Boska a pro misie, stejně jako ona díky své práci grafičky. Vyjadřuje též radost a naplnění z práce, která je její vášní už od dětsví a přeje všem podobnou radost při jakékoli činnosti, kterou je třeba vykonávat.

VÝKLAD LOGA
Tvar obrázkové části loga znázorňuje zeměkouli-svět, nahoře zdůrazněný i částí světadílu.
„Svět“ omývají vlny, které symbolizují jednak odvahu a nové výzvy, ale také dynamiku či nespoutanost. Uprostřed je zobrazena loď jako symbol první misionářské výpravy. Plachtu lodi evokují tři červené postavičky odkazující na salesiánské logo. Zároveň můžou značit plamen či oheň znovuzapáleného misionářského nadšení. Logo doplňují tři klíčová slova a zvýrazněné výročí číslo 150. V logu panuje vzájemná harmonie tvarů i barev, tvar kola značí jednotu a vzájemné propojení. Elegantní, čisté klasické provedení obrázkové části loga odkazuje na dávný odkaz našich předků.


K zamyšlení z misijní sekce

▀  Jaký model rozvoje uplatňuji při výchově mladých lidí, aby byli čestnými občany a dobrými křesťany (Stanovy 31)?
▀  Jakým způsobem podporujeme celistvý a udržitelný rozvoj těch, kteří jsou nám svěřeni?


„V dnešní době, zmítané nenávistí, lidstvo potřebuje cítit, že je milováno, místo aby bylo zraňováno násilím, válkou a ideologiemi, které přehlušují nejkrásnější emoce.
Přínos žen je nepostradatelný, protože mají jedinečnou schopnost soucitu, intuice a vrozené sklony k péči. Umějí vnášet lásku a lidskost tam, kde žádná není.”

(papež František)


Celý dubnový zpravodaj v angličtině si můžete stáhnout zde: 2024.04-Cg11_en