Misijní zpravodaj ze světa Cagliero 11 – červenec 2022

č. 163 / červenec 2022

Letní zprávy z misijního dění ve světě přinášejí mimo jiné náhled na misijní působení v Japonsku…

Podněty z misijního ústředí hlavního domu

Křtem jsme každý z nás povolán být učedníkem-misionářem. Jsme posláni, abychom hlásali Krista ve světě, v prostředí ve kterém žijeme a působíme, aby tak svět mohl objevit přítomnost Vzkříšeného. Kristus nám svěřuje poselství lásky, které máme přinášet, hlásat a sdílet s těmi, které nám Pán posílá do cesty v každodenním životě. Svěřuje nám velmi důležitou zprávu, kterou chce, abychom přinášeli ostatním – ne však jako pošťák, který přináší dopis adresátovi, aniž by znal jeho obsah. Náš přístup k tomu by měl být spíše postojem prodejce parfémů, který nenabízí pouze různé vůně, ale sám moc dobře ví, jak co voní a je schopen jim dělat skvělou reklamu. Poselství Lásky, které nám Pán svěřuje, by nás mělo oslovit, mělo by uchvacovat náš život, abychom se následně o něj mohli podělit s ostatními. Přeji nám všem, abychom byli opojeni vůní Kristovy lásky a tak učinili životy těch které potkáváme, příjemně provoněnými touto Láskou.

Antonio Boccia, světový koordinátor asociace salesiánů spolupracovníků


JAPONSKO: ZKUŠENOSTI STARŠÍHO MISIONÁŘE
P. Umbe, stárnutí je přirozený proces. Jak to podle vás ovlivňuje přítomnost a práci salesiánské rodiny v Japonsku?

Existují misionářské kongregace, které se již z misie v Japonsku stáhly. Nás salesiánů je asi 70, z nichž více než desítka je starých a nemocných. Porodnost v Japonsku klesla z 5,1 % na 1,3 % a negativní trend se nezastavuje. V rodinách nemůže jediné dítě odejít, takže nemáme žádná místní salesiánská povolání. V každé ze čtyř škol a dvou dětských ústavů jsou dva nebo tři salesiáni, zbytek jsou všichni laici. Skutečná salesiánská práce je obtížná, protože mladí Japonci raději pracují. Ve sborech nejsou mladí lidé, poslání je omezeno na dospělé.

Kdo je pro vás misionářem dnes?

Myslím, že v bohatých zemích má misionář spoustu potíží. Misionář by měl jít tam, kde vláda nemá sílu pracovat s mladými a vychovávat chudé, pomáhat jim najít práci, učit je vlastníma rukama řemeslu jako Don Bosco. Kdo je dnes misionářem? Ve středověku byli misionáři velkými zakladateli kongregací: sv. Dominik, sv. František z Assisi, sv. František Xaverský, sv. Antonín z Padovy – všichni evangelizovali Evropu. Dnes jsou misionáři ti, kteří odcházejí do vyspělejších zemí nebo zemí bez náboženství.

Co máte na práci salesiánů v Japonsku nejraději?

Do Japonska jsem přijel po válce. Byla to zoufalá doba; Japonsko bylo stále v chaosu s tisíci obtížemi. Abych řekl pravdu, salesiánské dílo před válkou i po ní bylo úžasné. Monsignor Cimatti ve svém úsilí podporovat díla a živit první salesiány uspořádal 3000 klavírních koncertů po celé zemi, v Číně a Koreji. Misionář je někdo, kdo se bez koruny v kapse vydává evangelizovat celý svět. Místo toho misionář, který jde ven se spoustou peněz, dělá spoustu hluku, ale nic nesbírá. Myslím, že dnes musíme mít odvahu jít vpřed i bez spousty peněz, ale s větší důvěrou v Boha a v Marii Pomocnici


K ZAMYŠLENÍ Z MISIJNÍ SEKCE

„Dialog mezi mladými lidmi a prarodiči, dětmi a prarodiči je zásadní pro společnost, je zásadní pro církev, je zásadní pro zdraví života. Tam, kde chybí dialog mezi mladými a starými, něco chybí a vyrůstá generace bez minulosti, tedy bez kořenů.“ (14. katecheze papeže Františka o stáří)


Celý červencový zpravodaj v angličtině si můžete stáhnout zde: 2022.07 Cg11 Eng OK