Napsali o nás

Projekt Dnes jím jako… oceněn Světovou vzdělávací sítí – Evropa (GENE)

GENE každým rokem uděluje cenu za rozvoj všeobecného vzdělávání a vydává prestižní publikaci nejvýznamnějších inovativních projektů z celé Evropy. Zveřejněním našeho projektu Dnes jím jako… v této publikaci se SADBA zařadila mezi uznávané hráče na poli globálního vzdělávání, zapojila se do evropské sítě a přispěla svým dílem k celoevropskému snažení o lepší vzdělávání a rozvojovou osvětu.

Články o osvětové kampani Dnes jím jako se každým rokem objevují i na serveru Novinky.cz. U každého článku uvádíme odkaz na zdroj a archivní PDF.

Rozhovor s dobrovolníky v časopise Duha

Přibližuje dětem veselou a hravou formou konání dobra.

Pdf ke stažení

Láska nezná strachu

Rozhovor s Nelou Vicherkovou, dobrovolnicí v Keni, ve školním časopise Lercháč.

Pdf ke stažení

Přílohy Katolického týdeníku vyšly v listopadu 2016 a květnu 2018, líčí podrobně a z mnoha úhlů osudy dobrovolníků i těch, kteří jsou s nimi spojeni.

Priloha KT 11 2016, Priloha KT 05 2018

Televize a rozhlas

2018 – TV NOE: Adopce nablízko

Pořad v Křesťanském magazínu

Pořadem provází ředitel Sadby Pavel Ženíšek, SDB.

Reportáž z vyslání dobrovolníků červen 2018

Jak vypadá slavnostní den, ve kterém jsou dobrovolníci vysláni do světa? Jak se cítí a jak prožívají tento nezapomenutelný okamžik? Co je vedlo k jejich rozhodnutí?

O sadbě a dobrovolnictví na
rádiu Proglas
27. 1. 2021, 22:00

O Sadbě a dobrovolnictví na Radiu Proglas hovoří Jaroslav Fogl a Marie Potočiarová.

 

Zdroj: Studio Proglas

2021 – Plus rozhlas
Povídání o Janu Medovi

O Janu Medovi na Českém rozhlase Plus v pořadu Vertikála – v 19:49 minutě – hovoří Jaroslav Fogl a Jaroslav Mikeš.

 

Zdroj: Rozhlas Plus

Rozhovor Ecclesia podcast
Zkuste žít nejen pro sebe

Rozhovor s koordinátorkou dobrovolníků Helenou Janíkovou: „Zkuste chvíli nežít pro sebe!“ na Ecclesia podcast, díl č. 44.

Zdroj: Ecclesia podcast

Ke stažení

Logo Adopce nablízko, tvořené třemi stylizovanými postavičkami, vzdáleně vychází ze salesiánského loga, které rovněž symbolicky znázorňuje tři postavy.
Mohou také symbolizovat označení místa na mapě, konkrétní umístění, cestování a ukotvení člověka.
Jednotlivé barvy postaviček v logu Adopce nablízko značí kulturní a geografickou rozmanitost i to, že vnější odlišnost je jen zdánlivá – můžeme navenek vypadat každý trochu jinak, ale všechny nás uvnitř spojuje touha po Lásce.
Logo působí pozitivně a mladistvě a vyzařuje energii, stejně jako mladí lidé, kteří se vydávají pomáhat dětem a mládeži do celého světa.
Použitý font i červená barva jsou totožné s logem Sadby a vzájemně se tak graficky doplňují.

Adobe inDesign • PNG • JPG

Logo Sadby je tvořeno grafickým prvkem zobrazujícím růst rostlinky – mladého člověka a nápisem SADBA. Může být doplněno sloganem Rosteme společně s mladými.
Grafický prvek (obrázek) představuje semínko, které roste a mění se ve zralého člověka, otevřeného a přijímajícího, ale schopného i dávat a dělit se o svoje dary.
SADBA – už z podstaty svého názvu – chce tomuto růstu napomáhat a zároveň se chce nechat obohacovat a inspirovat nadšením mladých lidí a společně s nimi i růst.
Postavička svým tvarem připomíná nejen vzrostlou rostlinku, ale i písmeno Y značící anglické Youth – mladí.
Symbolizované písmeno A v nápisu Sadba odkazuje na stříšku v salesiánském logu a hlásí se tak k salesiánským hodnotám a výchovným principům.

Použitý font i červená barva jsou totožné s logem Sadby a vzájemně se tak graficky doplňují.

Adobe inDesign • PNG • JPG

Manuál vizuální identity

Stáhněte či prohlédněte si manuál vizuální identity, ve kterém naleznete postup, pro správné použití našich log a práci s nimi.

Manuál Vizuální Identity SADBA 2018