Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – říjen 2021

č. 154 / říjen 2021

Laici a salesiáni jako učedníci misionáři

Skrze svátost křtu jsou všichni křesťané Božím lidem a podílejí se na poslání církve. Druhý vatikánský koncil zvláštním způsobem zdůraznil, že každý pokřtěný a všechna křesťanská společenství se podílejí na misijním úkolu církve – rozšiřovat hranice víry (Ad Gentes, 2, 6). Proto každý učedník a každé křesťanské společenství je vyzváno a pozváno být misionářem a naplnit úkol, který svěřil Ježíš apoštolům – tedy, aby se stali jeho „svědky v Jeruzalémě, v celé Judeji a Samaří až na sám konec světa“ (Sk 1,8). Papež František tedy trvá na tom, že každý pokřtěný člen církve není ‚učedník‘ a potom ‚misionář‘, ale že je vždy ‚učedník misionář‘“ (srov. Evangelii Gaudium, 120).
Tím, že jsme zasvěcenými osobami, tak je také naše salesiánská řeholní profese jedinečným a plodným prohloubením našeho křestního zasvěcení s ohledem na naše konkrétní poslání v Církvi. Jako salesiáni jsme všude skutečnými misionáři mladých a mládež je naší „misijní zemí“. Svou identitu misionářů žijeme tím, že žijeme v misijním duchu Dona Boska. Tento misionářský duch, shrnutý do hesla „Da mihi animas“, je srdcem naší pastorační lásky, která se projevuje „oratorním srdcem“, zápalem, hnacím motorem a schopností mezikulturního a mezináboženského dialogu. Je to vášeň pro evangelizaci, zejména mladých lidí, a ochota být vyslán kamkoli je potřeba, vyjádřená v ‘ci vado io‘ (‘jdu tam’), které P. Albert Caviglia považoval za ‘ Salesiánské heslo ‘. Stručně řečeno, misionářský duch je typický pro každého salesiána, protože jeho kořeny jsou v samotném charismatu Dona Boska. Je to tento misionářský duch, který nás nutí žít salesiánský zasvěcený život „trvale v misijním stavu“.


Fr. Alfred Maravilla, SDB
Hlavní rádce pro misie

 


Otázky k zamyšlení a sdílení
Jakým způsobem prožívám své misionářské učednictví jako laik nebo jako zasvěcená osoba?

Fórum

Ekologická stopa ve světě
  • Faktory s nejsilnějším dopadem na zhoršující se ekologickou situaci ve světě:

    Vypouštění průmyslových plynů 58% ● Odlesňování 33% ● Odvodňovací drenáže 8%

  • Země s největší ekologickou stopou (v globálních hektarech):
    Čína 5 010 000 000 ● USA 2 725 000 000 ● Indie 1 361 000 000 ● Rusko 821 000 000
  • Země s nejmenší ekologickou stopou (v globálních hektarech):
    Montserrat 27 400 ● Nauru 29 500 ● Cookovy ostrovy 80 200 ● Dominika 161 700 ● Tonga 304 300

Spočítej si, jaká je tvoje osobní ekologická stopa.


Celý zpravodaj Cagliero11 si můžete stáhnout nebo přečíst zde: 2021.10 Cg11 Eng (v aj)