Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – 7/2019

Hlavní rádce pro misie Guillermo Basañes, SDB posílá svým misionářům vzkaz: Udržujte své srdce čisté od všeho, co škodí apoštolskému nadšení, v tom je tajemství a síla salesiánského misionáře. A jde přitom s dobou: misionáře oslovuje nejen prostřednictvím e-mailu, ale například i přes whatsapp (aplikace sloužící ke komunikaci).

Papež František vyhlásil na říjen mimořádný misijní měsíc. K této události vydal odbor pro misie SDB animační pomůcku – brožuru – pro všechny salesiány a pastorační pracovníky, kteří hodlají oživit evangelizaci v aktivitách Církve. Je koncipovaná jako deník, který doprovází čtenáře / misionáře / misijní skupinu během října 2019 a nabízí různé prvky reflexe na každý den.

O své misijní službě zajímavě vypráví Mexičan Gabriel Cruz, SDB, misionář v Pákistánu. Jedna z ctností, kterou získal v období přípravy a očekávání byla  „trpělivost“; na vyslání do misií čekal dlouhých 10 let, na vízum „už“ jen dva roky. „V Pákistánu velmi šťasten, protože můj život jako salesiánského kněze má smysl pouze mezi dětmi a mládeží a tady jsem jimi obklopen“, říká tento trpělivý salesián.

Celý zpravodaj si můžete stáhnou zde: Cagliero 11 červenec 2019.

Dny plné odpočinku či umírněného pracovního nasazení přeje
SADBA.