Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – červenec 2021

Červencovým číslem začíná další čtvrtletní „oranžová“ etapa Cagliera11 věnovaná tentokrát Asii. Přináší poselství regionála pro Jižní Asii, svědectví filipínské dobrovolnice Taichi spolupracující s DBGA (Zelená aliance Dona Boska) a také naději, že dialog mezi třemi největšími náboženstvími střetávajícími se v Jeruzalémě je možný.

Pozdrav regionála pro Jižní Asii o. Michaela Biju

Vážení spolubratři a přátelé,

Misionář je ten, kdo sdílí s ostatními Ježíšovo přátelství. Svědčí o Boží lásce – tedy seznamuje všechny s Otcovou láskou. (srov. Jan 15,15).
Hodnota přátelství se dostává do popředí v dobách neštěstí. Důkazem je zkušenost s druhou vlnou pandemie Covid-19, která v posledních měsících zasáhla Indii, Nepál, Srí Lanku a Bangladéš. Ukázala, jak jsou přátelé schopni riskovat svůj vlastní život v péči o sebe navzájem a o své blízké, bez ohledu na jejich kasty, klan, kmen nebo jazyk. Za poslední dva měsíce přišlo v Indii o život více než sto kněží a řeholníků. Právě toto přátelství s Kristem motivuje každého z nás, aby ve své službě poskytoval maximum, a to i tváří v tvář bolesti, ztrátě a samotné smrti. Ježíšova slova stále platí: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (Jan 15,13). Vytvářejme opravdové přátelství v Kristu,

Váš Michael Biju, SDB, regionál pro Jižní Asii

„Společné úsilí je nutné a pro každého je velmi pozitivní vidět lidi, kteří věří v dialog a přátelství…“
.Edwar Nazih Gobran, mladý salesián egyptské národnosti (Afrika), v současnosti v Jeruzalémě ve třetím ročníku teologických studií.

Co je to DBGA – Don Bosco Green Alliance?

  • DBGA je mezinárodní hnutí mladých lidí sdružených ze všech složek salesiánské rodiny, kteří se angažují v oblasti životního prostředí skrze pořádání celosvětových akcí, šíření dobrých myšlenek a zapojení se do politiky. Zřízeno bylo v roce 2018 a dnes již má 434 členů v 75 zemích světa.
  • Don Bosco Society (DBS) je mezinárodní organizace zaměřená na vzdělávání a celkový rozvoj mladého člověka. DBS má okolo 2 000 poboček ve 134 zemích a provozuje více než 3 000 různých institucí.

Česká republika zatím není členem této aliance.


Nezapomeňte si prohlédnout další video CaglieroLIFE.


Celý zpravodaj v angličtině si můžete přečíst nebo stáhnout zde: 2021.07 Cg11 En