Misijní zpravodaj ze světa Cagliero 11 – červen 2022

č. 162 / červen 2022

Jaké je misijní působení salesiánů v Čadu, jak moc plýtváme jídlem a jak rozlišovat salesiánské povolání se dočtete v červnovém čísle Cagliera11.
Přítomnost salesiánů mezi rodinami v Čadu

Má salesiánská přítomnost v Čadu misionářské rysy?
Katolická církev v Čadu je jednou z nejmladších církví v Africe. Působí zde necelých sto let. Salesiáni vstoupili do této země před 26 lety. Nejprve začali pracovat na jihu v městě Sarhu, pak se rozšířili do N’Djameny a Doby. Salesiánská přítomnost v Čadu má misijní rysy – je místem, které vyzařuje radost. Kristova radost, kterou sdílíme s obyvatelstvem v jednoduchosti a nezištnosti sebedarování. Přizpůsobujeme se životním podmínkám a víře lidí. Snažíme se předávat víru všem. Naším misijním stylem je být lidem nablízku nasloucháním a doprovázením.

Jak probíhá salesiánská pastorace rodin v Čadu?
Salesiánská pastorace rodin v Čadu a právě v Sarhu spočívá v doprovázení rodin – zejména mladých párů v prvních letech manželství. V další rovině je to formace poskytovaná prostřednictvím farní rady rodin, které vedou přípravy na manželství a doprovázejí sezdané v prvních pěti letech manželství. Navštěvujeme rodiny, abychom jim pomohli vyrovnat se s jejich realitou. Pracujeme také na vzdělávání a podpoře dětí ze znevýhodněných rodin. Otevřeli jsme kurzy pro mladé lidi, které jim pomáhají k získávání dovedností potřebných do budoucna, seznamujeme je se škodlivostí přílišné konzumace alkoholu a jeho dopadu na rodiny.

Jakým způsobem pomáháte rozpadlým rodinám nebo těm, kteří mají problémyv rodinném životě?
Na prvním místě je doprovázíme. U manželství, která nefungují, zprostředkováváme kontakt s rodiči a širší rodinou. Někdy iniciujeme dočasné oddělení partnerů pro tzv. „tlumočnický čas”, abychom jim pomohli uklidnit se a lépe se zamyslet nad problémem, než se opět dají dohromady. U rozpadlých manželství se snažíme je doprovázet a to zejména ženy, které se obecně potýkají s velkými problémy spojenými s péčí o své děti.

Rozhovor s otcem Jean Mathieu Pola Tapora
Salesián-misionář působící v Čadu, původem z Kamerunu.


FORUM – Jak plýtváme jídlem

• Ve světě se vyhodí zhruba 17 % potravin, které se mohou konzumovat.
• Toto číslo odpovídá 23 milionům plně naložených 40tunových nákladních aut = 930 mil. tun potravin.
• 2,37 miliardy lidí nemá možnost správného a dobrého stravování.
Vyhozené jídlo pochází z větší části z domácností (zhruba 11 % potravin), zatímco ze supermarketů, restaurací a prodejen je to zhruba 7 %.


K ZAMYŠLENÍ Z MISIJNÍ SEKCE

 „Je hlubokou duchovní zkušeností hledět na milovanou bytost Božíma očima a poznat v ní Krista.“ (Amoris Laetitia)


Celý květnový zpravodaj v angličtině si můžete stáhnout zde: 2022.06 Cg11 Eng Final