Misijní kaleidoskop č. 18 – říjen 2022

ČÍSLO 18 / ŘÍJEN 2022

Církev s otevřenými dveřmi, církev, která nemá být pevností ale stanem, který pojme všechny, říká papež František. Církev má být ekumenická, jinými slovy pro všechny lidi…

Vy jste tělo Kristovo a jednotlivé jeho části. (1 Kor 12,27)

Výzva

Navštiv bohoslužbu, kostel či setkání jiných křesťanských vyznání.

Obrázek ke stažení a sdílení

Spojeni ve víře

Církev je společenství Božího lidu, které směřuje do Božího království. Кaždý člověk je nějakým způsobem s církví spojen. I nevěřící člověk, který vytváří či koná dobro, patří do církve, protože touží po dobru. Bůh, který je dokonalé Dobro, se ztotožňuje s církví – Duch Svatý věřící spojuje ve víře, naději a lásce. Jeden křest spojuje katolickou církev s církvemi evangelickými. Nikdo nesmí pohrdat bratry a sestrami v evangelických církvích, kteří se v nich narodili a byli vychováni. Eucharistie a svátostné svěcení spojuje katolíky a pravoslavnou církev. Ekumenické úsilí církví znamená hledat to, co církve sjednocuje. Církev, nejen že vytváří ekumenické vztahy, ona sama je ze své podstaty ekumenická, tzn. je zde pro všechny lidi.

„I nevěřící člověk, který vytváří či koná dobro, patří do církve, protože touží po dobru.“

Obrazy církve

1 Kor 12,27
„Vy jste tělo Kristovo a jednotlivé jeho části.“

Jan 15,5
„Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce…“

Jan 10,14
“Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě.“

1 Kor 3,16
„Copak nevíte, že jste Boží chrám. Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!“

 

 

 

 

 


Celý zpravodaj ke stažení zde: 22 ŘÍJEN Misijni Kaleidoskop Cz 1