Misijní zpravodaj Cagliera 11 – květen 2023

č. 173 / květen 2023

Jsou dnešní mladí lidé křehcí? Jak můžeme posílit jejich odolnost?

Salesiáni na Madagaskaru

Salesiáni jsou na Madagaskaru již 40 let. Křesťanství o něco déle – 150 let a stejně tak je tam dnes i salesiánů. Sedm z nich odešlo na misii do různých zemí: Kambodži, Zambie, Venezuely, Srí Lanky, Sýrie, Albánie a na  Blízký východ, říká otec José Gaston ve svém rozhovoru. Přesto i samotný Madagaskar zůstává misijní zemí. Vmnoha oblastech ještě není evangelium dobře přijímáno kvůli převládajícím zvykům a tradicím, ke kterým se mnozí hlásí…

 

K ZAMYŠLENÍ,  REFLEXI A KE SDÍLENÍ
> V čem si myslím, že jsou mladí lidé velmi křehcí?
> Jak jim mohu pomoci zvýšit jejich odolnost?

VÍTE, ŽE…

Užívání psychofarmak se za posledních pět let zvýšilo z 15 % na 20 %? Současná móda mezi mladými lidmi vyústila v nebezpečně bující užívání psychofarmak pro „rekreační“ účely, jejich nadužívání je smutným fenoménem dnešní doby. Pro mnoho mladých lidí představují „poslední záchranu“ – pro zlepšení jejich školního prospěchu, pozornosti; zvýšení úrovně sebevědomí; pocitu, že jsou zdraví; zlepšení spánku a nálady atd.

 

„Náš Bůh je Bohem novosti. Boží novosti jsou vždy požehnáním, protože vycházejí z milujícího srdce. Vždy se objevuje pokušení říkat: „Je nám dobře tak, jak jsme, vše pokračuje dobře, proč něco měnit? (…) Tyto úvahy však nepocházejí z Ducha, anebo přinejmenší ne z Ducha svatého, možná z ducha světa… Neupadejte do této chyby. Hle, všechno tvořím nové, praví Pán.“ (papež František)


Kompletní květnový zpravodaj Cagliero11 si můžete stáhnout nebo přečíst zde: 2023.05 Cg11 Eng (v angličtině)