Misijní pomoc

Podpora vzdělávání v severovýchodní Indii

Ve spolupráci s organizací Chingmeirong Don Bosco Society jsme roku 2020 zahájili pětiletý projekt Vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii. Salesián otec Anthony, ředitel Chingmeirong Don Bosco Society vychází z vlastních zkušeností: „Cílem je učitel, který není pouze přítomen, ale je při výuce aktivní a žáci, kteří se do školy těší“.
Prací na projektu, do kterého je zapojeno 15 škol, navazujeme na odkaz českého misionáře salesiána otce Jana Meda, který napomohl rozvoji vzdělání v tamní oblasti, školil učitele, katechety a pomáhal zřizovat venkovské školy.

Darujme vzdělání

Projekt „Darujme vzdělání“ vznikl na podporu konkrétních salesiánských středisek, ve kterých působí salesiánští dobrovolníci.

Podporovaná střediska:

  • středisko pro „děti ulice“ ve městě Lubumbashi v Demokratické republice Kongo
  • farnost Golaghat v severovýchodní Indii
  • bulharská střediska v Kazanlaku a Staré Zagore zaměřující se na práci s romskou menšinou.

Je založen na dárkových poukazech. Jejich zakoupením podpoříte vzdělání dětí a mladých lidí a zároveň uděláte radost svým blízkým.


„Pětistovka, to je u nás nedělní oběd pro rodinu. Za stejnou částku mohou děti z Golaghatu studovat 5 měsíců v salesiánské škole.“

CYRIL, dobrovolník v Golaghatu v Indii

Jídlo pro nejchudší (Bangladéš)

Jednorázový misijní projekt pro podporu hladovějících lidí v chudé části SV Bangladéše v Lokhikulu. Vznikl ve spolupráci s polskými salesiány (misionář P. Pawel Kociołek).

Díky vybraným darům (102.000 Kč) jsme pomohli salesiánům v Bangladéši realizovat tento projekt po celý rok 2017.

Vybral se dvojnásobek požadované částky, doba podpory projektu se tak prodloužila o půl roku.

Menu