Misijní pomoc

Podpora vzdělávání v severovýchodní Indii

Ve spolupráci s organizací Bosco Mangaal a Chingmeirong Don Bosco Society jsme roku 2020 zahájili pětiletý projekt Vzdělávání učitelů ve státě Manipur severovýchodní Indii. Salesián otec Anthony, ředitel Bosco Mangaal vychází z vlastních zkušeností: „Chceme ve školách aktivní kvalifikované učitele, kteří své žáky dokáží nadchnout a předávat jim odborné znalosti.“

Prací na projektu, do kterého je zapojeno 15 škol, navazujeme na odkaz českého misionáře salesiána otce Jana Meda, který napomohl rozvoji vzdělání v tamní oblasti, školil učitele, katechety a pomáhal zřizovat venkovské školy.

Jan Med

Seznamte se s jedním z největších salesiánských misionářů Janem Medem, který v severovýchodní Indii položil základy školství, a který neváhal cestovat za „svými“ žáky stovky kilometrů na svém oblíbeném skútru.

 

Darujme vzdělání

Projekt „Darujme vzdělání“ vznikl na podporu konkrétních salesiánských středisek, ve kterých působí salesiánští dobrovolníci.

Podporovaná střediska:

  • středisko pro „děti ulice“ ve městě Lubumbashi v Demokratické republice Kongo
  • farnost Golaghat v severovýchodní Indii
  • bulharská střediska v Kazanlaku a Staré Zagore zaměřující se na práci s romskou menšinou.

Je založen na dárkových poukazech. Jejich zakoupením podpoříte vzdělání dětí a mladých lidí a zároveň uděláte radost svým blízkým.


„Pětistovka, to je u nás nedělní oběd pro rodinu. Za stejnou částku mohou děti z Golaghatu studovat 5 měsíců v salesiánské škole.“

CYRIL, dobrovolník v Golaghatu v Indii

Centrum pro děti ulice v Kongu

V konžském městě Lubumbashi SADBA dlouhodobě podporuje Dílo Matky Markéty věnující se dětem ulice. Cílem tamních salesiánů je pomáhat dětem žijícím na ulici a podporovat je v začlenění zpět do společnosti. Kromě salesiánů a laických zaměstnanců střediska působí v Lubumbashi také dobrovolníci z různých zemí. Děti doprovází při každodenních činnostech, doučují je, organizují volnočasové aktivity apod. SADBA vyslala do Konga od roku 2005 devět dobrovolníků, kteří působili v Bakanja Centre (internát se školou pro děti ulice).