Salesiánský misijní den

Salesiánský misijní den (SMD) je jeden den v roce, kdy si salesiánská rodina připomíná a slaví svoje působení v misiích a na počest dne, kdy byla Donem Boskem vyslána do Patagonie v Jižní Americe první salesiánská misijní výprava. Příprava na něj probíhá již od začátku roku, kdy salesiánské ústředí vyhlásí téma roku a vydá materiály, které mají sloužit k přípravě na tento slavnostní den.

Salesiánský misijní den oslavíme letos v neděli 12. června.
 • Misijní neděle se slaví již od roku 1926 v rámci celé církve
 • Salesiánský misijní den se slaví od roku 1988 – 100 let od smrti Dona Boska – v rámci celé Salesiánské kongregace

Cíle SMD

 • Oživit zájem o misie a udržet misijní nadšení
 • Informovat veřejnost o salesiánských misijních dílech a o tom, že je církev poslána ke všem národům světa
 • Podílet se aktivně na misijním působení církve – modlitbou, sebezáporem, finanční a materiální pomocí, podporou misionářů
 • Pomocí „PR” přinášet evangelijní zvěst do celé společnosti
 • Podporovat a připravovat mladé lidi pro misijní poslání (dobrovolnictví)
 • Nechat se obohatit postoji, hodnotami, rozdílnými pohledy na život a na prožívání duchovního života a života v místní církvi
Téma letošního SMD – Sdílet Krista dnes

Každý z nás jsme pozvání sdílet s Bohem svůj život a spolupodílet se – spolupracovat na dobrém životě a spáse člověka. „Sdílet Krista dnes“ – dokonce novým a nepředstavitelným způsobem. Abychom mohli „sdílet Krista dnes“ je třeba setkávat se s lidmi (též s mladými lidmi) na křižovatkách světa (v jejich prostředí, a to i vna sociálních sítích…).

Otevření se    Obohacení   Evangelizace    Vztah    Univerzalita církve

Misijní animace

Salesiánský misijní den je vyvrcholením celoroční misijní animace. Celý rok se připravujeme skrze různé aktivity a iniciativy, aby byl tento den duchovním a „PRovým“ vyvrcholením a zároveň pozváním k aktivní účasti na misijním poslání celé církve a salesiánské rodiny:

skrze

 • modlitbu a sebezápor
 • podporu misionářů a misijních aktivit
 • finanční, materiální a dobrovolnou pomoc

Materiály k SMD

Stáhněte si, nebo prohlédněte, materiály vydané salesiánským ústředím k letošnímu Salesiánskému misijnímu dni.

Připojte se k SMD, vyberte si a uspořádejte některou z aktivit nebo vymyslete svoji vlastní!

Trailer k videu Communicating Christ TODAY 
Brožura SMD 2022 ke stažení (v aj)

SMD 2022 ENG Booklet Web

Náměty na misijní aktivity

 • Modlitby za misie vždy 11. dne měsíce (Misijní mozaika)
 • Nabídnout misijní aktivity kreativním kroužkům (výrobky dětí se mohou i prodávat)
 • Představení hlavního duchovního tématu SMD
 • Misijní modlitební bdění s Lectio Divina (Lk 6,27-36)
 • Skupinové hry na misijní téma (Misijní dětský den)
 • „Misijní stůl“ – příprava a ochutnávka exotického jídla na získávání financí pro misie
 • Misijní růženec
 • Výzva na finanční, materiální a dobrovolnickou podporu salesiánských misií
 • Příprava scénky inspirované Donem Boskem nebo misijním tématem daného roku
 • Veřejné představování misijní činnosti salesiánů v Bulharsku a míst, kde působili misijní dobrovolníci Sadby
 • Aksanti slavnostní vysílání misijních dobrovolníků, prezentace misijní činnosti SDB a Sadby (druhá neděle v červnu)
 • „Misijní kaleidoskop“ – měsíční newsletter pro komunity, střediska a spřátelené farnosti s nabídkou vypracovaných misijních materiálů (měsíční misijní intence, podněty, myšlenky apod.), důležitých informací a navrhovaných misijních aktivit, které je možné použít ve farnostech a střediscích
 • Eucharistická slavnost Salesiánského misijního dne okolo 11. listopadu a prezentace misií a činnosti Sadby

Misijní kaleidoskopy a články vztahující se k SMD

Zajímají vás salesiánské misie a dění kolem nich? Máte u vás ve farnosti misijní kroužek či by se vám hodily materiály s misijními náměty – pro nábožko, pro farní nebo mládežnická spolča, tábory, kroužky, pro rodinu? Pokud zněla odpověď ano, jste na správném místě. Prohlédněte si jednotlivá čísla Misijního kaleidoskopu, v každém čísle naleznete informace, výzvy, modlitby, modlitební úmysly i konkrétní aktivity s misijním tématem.