Misijní zpravodaj ze světa cagliero11 – duben 2022

č. 160 / duben 2022

Kuchyně jako brána ke kulturám a národům

Slovo „kuchyně“ je často spojováno se stylem nebo způsobem vaření, který je typický pro konkrétní zemi, region nebo skupinu. Při přípravě jídla se totiž využívají přísady, koření, techniky, zvyky a tradice obvyklé v dané zemi. Napomáhají k vytvoření pokrmů, jenž jsou pro konkrétní kulturu nebo zeměpisnou oblast charakteristické. Tradiční kuchyně odráží historii, životní styl, hodnoty a přesvědčení lidí. Předává se z generace na generaci jako výraz kulturní identity.
Každý z nás se narodil do nějaké kultury, vyrostl na „svých“ jídlech a to vše se stalo součástí toho, kým každý z nás je. Když připravujeme jídlo, které je pro naši kulturu typické, je to ve skutečnosti výrazem naší etnické příslušnosti. To je také často důvod, proč se snažíme vyrovnat se steskem po domově nebo v dobách frustrace a stresu jídlem své kultury.
Kultura je způsob života, myšlení a vztahů skupiny lidí. Člověk se stále vyvíjí, s ním i kultura a podobně také jeho „národní kuchyně“, která však bývá často obohacená i kuchyněmi jiných národů. Mnoho migrantů připravuje svá tradiční jídla ve své nové zemi často s dostupnými alternativními ingrediencemi. Když migranti otevírají restaurace, přizpůsobují svou tradiční kuchyni tak, aby uspokojila širší spektrum zákazníků s odlišnými chutěmi. Tyto změny vytvářejí nové chutě, které si však stále zachovávají kulturní osobitost.
Čím více se svět globalizuje, tím jsou také kuchyně jiných kultur snadněji dostupné. To dává všem skvělou příležitost, aby se více seznamovali s jinými kulturami tak, že vyzkouší jejich jídlo. Tato skutečnost by nás měla přivést k uvědomění, že každý pokrm má své zvláštní místo v kultuře, ke které patří. Jídlo neslouží pouze k nasycení, jídlo je vždy vstupenkou do jiného kulturního světa a jako takové by mělo být oceněno.

P. Alfred Maravilla, SDB


K ZAMYŠLENÍ

▀  Jsem ochoten vyzkoušet kuchyně jiných kultur?
▀  Jakým způsobem mohu pomoci své komunitě, aby se otevřela jiným kulturám?

Misijní sektor připravuje salesiánskou kuchařku nazvanou „BoscoFood“ a každý týden zpřístupňuje recept na typické jídlo z vybrané země, kde salesiáni působí. Každá komunita je vyzvána, aby jej připravila a pomohla svým členům rozšířit jejich kulturní obzory.


Modleme se za naše bratry a sestry na Ukrajině!

„Každá válka zanechává náš svět horším, než byl předtím. Válka je selháním politiky a lidskosti, ostudnou kapitulací, palčivou porážkou od sil zla.“
(
Fratelli tutti, 261)


Celý zpravodaj v angličtině ke stažení zde:
Dubnový zpravodaj Cagliero 11 2022.04 Cg11 Eng