Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – září 2021

Pakistán – Salesiánská přítomnost mezi našimi muslimskými bratry a sestrami

Od svého založení v roce 1999 se salesiánské dílo v Pákistánu stále rozvíjí. Naše služby nabízíme mladým lidem, kteří to nejvíce potřebují – zejména v křesťanských komunitách, zároveň však zůstáváme otevřeni mladým muslimům.

V současné době jsou čtyři salesiáni přítomni na dvou místech: v Láhauru a v Kvétě. P. Noble Lal a P. Samuel Adnan jsou prvními pákistánskými salesiány, kteří zároveň zastávají roli ředitele komunity. Vedoucím delegatury je salesiánský koadjutor z Itálie Piero Ramello. P. Gabriel Cruz z Mexika, kterému se neřekne jinak než „Otec Gabo“, Je v Pákistánu od roku 2018, od dubna 2021 dohlíží na delegaci Pákistánu a také na všechny členy delegace mimo zemi.

„Některé kongregace, jako jsou dominikáni, františkáni a další, jsou v Pákistánu již dlouhou dobu a mají mnoho povolání,“ říká P. Gabo, „my je také máme. Jsme jedinou řeholní kongregací v zemi, která nabízí technické vzdělání. Naše „Don Bosco Technical School & Youth Centre“ patří mezi šest nejlepších škol s technickým zaměřením v Pákistánu. Je též jedinou katolickou školou, protože ostatní jsou muslimské.“

Salesiáni nabízejí vzdělání nejen křesťanům (katolíkům a protestantům), ale také muslimům. Ti navštěvují salesiánské školy, protože nabízí kvalitní vzdělání.

Spolupracujeme s diecézemi a s farnostmi, ve kterých jsou naše instituce. Vyučujeme také v interdiecézním semináři. Muslimská komunita respektuje a oceňuje práci, kterou v zemi děláme. Křesťané mohou vyznávat svoji víru, zvláště v blízkých čtvrtích, ve kterých působíme, a které spadají do našich farností. V některých částech země jsou křesťanské komunity bohužel pronásledovány nebo diskriminovány, proto není vždy snadné otevřeně hlásat víru. Přesto křesťané prožívají svoji víru hluboce a oddaně.“

Napadá mě jedna otázka: K čemu je salesiánská přítomnost v tak silně muslimské zemi? P. Gabo odpovídá: „Nabízíme mládeži to samé, co nabízel Don Bosko mladým lidem: domov, chléb, celostní rozvoj, vzdělání a především víru – jedním slovem: důstojnost. Prostřednictvím vzdělávání jim nabízíme dobrý životní standard, možnost získání dobré práce a schopnost žít důstojně. To přece není málo.“

REFLEXE A SDÍLENÍ

  • Jsem ochoten vidět Krista také v těch, kteří vyznávají jinou víru?


Otec Gabo (v červené mikině) se salesiánskými aspiranty


Celé zářijové číslo Cagliero11 si můžete přečíst v angličtině.