Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – červen 2020

Kažte evangelium za všech okolností.”

„Myslím, že v životě každého misionáře se první výzvy týkají jazyka, stravy, přizpůsobení se klimatu atp., ale to jsou běžné výzvy, kterými si musí projít každý. Hlavní výzvou, které jsem však čelil, bylo to, že jsem neměl dovoleno otevřeně hovořit s mladými lidmi o lásce Ježíše Krista. To je totiž případ naší školy, neboť většina našich studentů jsou muslimové. Při přednáškách musím volit pečlivě slova, abych žádného z nich neurazil…“, píše ve svém dopise Don Nyika ze Zambie, misionář v Kosovu. Byl poslán přesně tam, kam jít nechtěl, přesto je šťastný tam, kde je, a kde ho Bůh chtěl mít.

Z historie salesiánských misií – díl 1.

Misijní ideál Dona Boska je spojen s koncem jeho středoškolských studií a rozvíjel se a vyzrával s postupem času. Ke konci období pastorace na internátní škole sv. Františka z Assisi v Turíně (1844) uvažoval o připojení k oblátům Panny Marie, kteří zahájili vzkvétající misii v Indočíně (Vietnam). Don Cafasso ho však nasměroval k jeho „misiím“ mezi mládeží v Turíně. Jeho oblíbenou četbou byly misionářské zprávy zveřejněné v análech šíření víry. Od roku 1848 ho Don Rua a další slyšeli několikrát: „Ach, kdybych měl jen mnoho kněží a mnoho duchovních, poslal bych je evangelizovat Patagonii, Ohňovou zemi…“ V těch letech byl viděn, jak upírá zrak na mapu světa a třese se při myšlence, že „mnoho krajů stále leží ve stínu smrti“. Poté, po nevyslovitelných obětech, mohl konečně zahájit své misie v Argentině (1875). „Od té doby“, píše don Albera, „misie byly středem jeho srdce a zdálo se, že bije jen pro ně … Mluvil o nich s takovým nadšením, že každý byl ohromen a dojat jeho zápalem pro duše “…


Celý zpravodaj ke stažení zde.