Misijní zpravodaj ze světa Cagliero11 – leden 2022

č. 157 / leden 2022

Pozdrav hlavního představeného P. Ángela Fernándeze Artime, SDB

Drazí spolubratři.
Srdečně Vás zdravím na prahu nového roku 2022. Víme, že Don Bosco byl silně inspirován postavou svatého Františka Saleského. Letos si připomínáme čtyři sta let od jeho úmrtí. Co bylo jeho největším přínosem? Především to, že byl opravdový pastýř a učitel lásky. Byl však také misionář a neúnavný evangelizátor, který neúnavně pracoval pro spásu duší. Všichni jsme pozváni přijmout dar spásy, který nám Kristus daroval. Všichni jsme též součástí výchovného poslání Dona Boska, které se uskutečňuje v mnoha podobách po celém světě. Nechme se inspirovat láskou a vynalézavosti světce ze Savojska, jehož jméno jsme si vypůjčili pro naši krásnou kongregaci.

P. Ángel Fernández Artime, SDB 


Představuje se BOSCO FOOD

Misijní sektor vyhlásil novou iniciativu nazvanou BoscoFood. Má za cíl představit bohatost kuchyní každé ze 134 zemí světa, kde salesiáni působí.
BoscoFood představují recepty ve formě dvojjazyčných karet formátu A4 s typickým pokrmem dané země. Počínaje lednovým číslem, budete po dobu dvou let nacházet 4–5 karet (jedna karta na týden) v každému vydání Cagliero11. Cílem je vydání první salesiánské kuchařky BoscoFood Book.

  • JÍDLO je dar od Boha, sytí, vyživuje a propojuje lidi.
  • Každá zem má své speciální JÍDLO.
  • Všichni milujeme JÍDLO!

První ochutnávku světové salesiánské kuchyně naleznete v příloze!


Hrdý syn sv. Štěpána

Představujeme vám jednoho z prvních maďarských misionářů Derrosi Raju

Milý Derossi, jsi v Maďarsku již 12 let jako jeden z prvních misionářů. Jak se během této doby díky přítomnosti misionářů ze zahraničí provincie změnila?
Jsem v Maďarsku již 13 let a patřím do třetí skupiny misionářů. Jako misionáři jsme obnovili naši provincii. Naplnili jsme hodnoty řeholního života; zejména žít a pracovat společně jako bratři z různých zemí, kultur a tradic, ale sjednoceni v duchu Dona Boska. Moje provincie je tedy bohatá v rozmanitosti a otevřená. Misionáři skvěle přispěli k oživení a vedení provincie. Převzali vedoucí role na různých úrovních provincie a komunit.

Čeho si nejvíce ceníš na povaze Maďarů?
Obdivuji patriotismus Maďarů. Maďaři se drží své kultury a tradic a mladí lidé jsou velmi hrdí na své dějiny. Srdeční záležitostí je pro všechny oslava prvního maďarského krále, zakladatele maďarského státu a světce, svatého Štěpána Uherského, jež se slaví 20. srpna. Cítím se velmi dojatý, když vidím, jak stát a církev ctí jeho odkaz.

Tématem tohoto měsíce je podpora lidskosti, propojenosti a vztahů mezi národy. Kde vidíš největší překážky a výzvy k realizaci těchto postojů?
Díky iniciativě vlády se můžu rozvíjet. V Maďarsku máme zvláštní úřad pro pomoc pronásledovaným křesťanům. „Maďarsko pomáhá“ je hnutí podporované vládou, angažuje se v oblasti podpory lidskosti, propojení a vztahů mezi lidmi. My salesiáni v Maďarsku s nimi spolupracujeme prostřednictvím dobrovolnictví. Současnou výzvou je zvládnout zmatek, který pandemie vytvořila v myslích lidí, pokud jde o zdraví, bezpečnost a finance.

P. Derossi Raja, SDB – Narodil se v Sarugani v Tamil Nadu v Indii ve farnosti založené jezuitským misionářem Giacomem De Rossim. Ten ho inspiroval, aby se stal misionářem. Své první sliby složil v roce 2001 a byl poslán do jiné provincie, aby absolvoval postgraduální studium filozofie. Tam bylo posíleno jeho misijní povolání, což vedlo k jeho přihlášce do misie ad gentes.
V roce 2008 byl vyslán jako misionář do Maďarska, kde úspěšně dokončil studia teologie, pedagogiky a katechetiky. Na kněze byl vysvěcen 8. srpna 2014. V současnosti je vikář provincie, ředitel komunity v Péliföldszentkereszt a zástupce ředitele salesiánské školy. Již pět let animuje misionáře a mladé dobrovolníky pro Project Evropa. Nedávno byl jmenován delegátem pro formaci.


Prosincový zpravodaj Cagliero11 si můžete stáhnout nebo přečíst zde: 2022.01 Cg11 Eng  (v angličtině)
Lednové recepty BoscoFood v dvojjazyčné verzi (angličtina/italština) si můžete stáhnout zde:
Week1 ANGOLA
Week2 EQUAT.GUINEA
Week3 HUNGARY
Week4 INDONESIA
Week5 PALESTINE