Misijní zpravodaj ze světa Cagliero 11 – říjen 2022
č. 166 / říjen 2022

Co to znamená být misionářem a jak se nestat  pouhým pracovníkem v sociálních službách, jak jsou na tom věřící v Latinské Americe a co obnáší práce misionáře v Chile?

Podněty hlavního rádce pro misie

Misionáři: proroci, ne mesiášové

Po vzkříšení Ježíše nařídil svým učedníkům, aby šli a získávali učedníky, křtili a učili je s jistotou, že vždy bude s nimi (Mt 28,18-20). Ježíšův příkaz nás vede k tomu, abychom pochopili, že svým křtem jsme učedníci-misionáři, poslaní sdílet evangelium se všemi lidmi a při každé příležitosti. Sdílení evangelia a nabízení daru křtu je opravdovou součástí naší křesťanské identity.
Apoštol Pavel je považován za největšího misionáře, který zakládal křesťanská společenství v různých částech Asie, v Římě a ve Španělsku. Znamená to však, že by byl každý křesťan povolán být misionářem mimo svou zemi? Skutky apoštolů 13,2-3 nám napovídají: „Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: ‘Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.’ A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu.“ Zatímco všichni křesťané by měli mít horlivost sdílet evangelium, někteří jsou povoláni opustit svou zemi nebo svou kulturu a ostatní v ní zůstat.
Slovo “misie” pochází z latinského slova, které znamená „poslat“. Misionář je ten, kdo je „poslán“; sdílet se, komunikovat a hlásat o daru víry a svého křtu. Na místě nezáleží. Může to být na jakémkoli kontinentu nebo v jakékoliv zemi. V Bibli je pokládán za proroka ten, kdo mluví ve jménu Boha s jeho autoritou (Ex 7,1). Jeho posláním je připomínat Božímu lidu, aby byl věrný svému závazku. Každý misionář je prorokem, který je poslán, aby lidem řekl o Boží spáse, která se uskutečnila skrze Ježíše Krista.
Pokud toto není pro misionáře prioritou, potom je jen sociálním pracovníkem nebo poskytovatelem sociálních služeb a nijak se neliší od různých humanitárních organizací. Dnes si naprostá většina lidí okamžitě spojuje misijní práci s Afrikou, se sociální prací nebo s džunglí. Tato představa není mylná, ale je zúžená a plně nechápe všechny souvislosti, k čemu je misionář povolán. Přináší též riziko, že pokud se misionář příliš stará o to, aby uspokojil potřeby lidí, připadá si jako mesiáš. Ve skutečnosti jsou misionáři pouze proroci, ne mesiáši!

P. Alfred Maravilla, SDB, hlavní rádce pro misie


K osobní reflexi a sdílení

  • Ke komu jsem poslán hlásat evangelium jako učedník-misionář?
  • Jaká prožívám pokušení, která ze mě dělají mesiáše místo proroka?

Náboženské vyznání v Latinské Americe

Podle nedávného průzkumu (Statista, 2020) přibližně 57 % respondentů v 18 zemích Latinské Ameriky potvrdilo že jsou katolíci.

Procentuální zastoupení jednotlivých náboženství a vyznání:

  • Katolíci 57,1 %
  • Evangelíci 19,1 %
  • Bez vyznání 16,6 %
  • Ostatní 7,2 %  |  ateisté 1,1 % |  letniční evangelíci 1,1 % |  adventisté 0,8 %  |  Svědkové Jehovovi 0,8 %  | věřící bez příslušnosti k náboženství 0,7 %  |  Baptističtí evangelikálové 0,4 %  |
    Mormoni 0,4 %  |  Protestanti 0,3 %  |  Afroamerické kulty – Umbanda 0,3 %  |  agnostici 0,3 %  |  Metodističtí evangelikálové 0,1 %  |  ostatní 0,8


Celý zpravodaj Cagliero11 pro měsíc říjen (v angličtině) si můžete stáhnout zde:2022.10 Cg11 Eng Mar1