Řídící orgány spolku

Salesiánská asociace Dona Boska (dále jen SADBA) je zapsaný spolek (z. s.), založený za účelem podpory výchovy dětí a mládeže k etickým hodnotám v salesiánském stylu s misijním a rozvojovým zaměřením své činnosti. Sdružuje fyzické i právnické osoby.

Stálým členem spolku je Salesiánská provincie Praha, která je garantem jeho salesiánské činnosti.

Statutární zástupce

  • Jaroslav Fogl

Předsednictvo

  • Jaroslav Fogl
  • Marek Sklenář
  • Alois Křišťan