Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – únor 2021

Malý Don Bosco

Salesián Don Ivo Coelho, SDB, hlavní rádce pro misijní formaci nám v krátkém úvodníku připomíná 100 let od smrti Dona Paola Albery, druhého nástupce Dona Boska, který byl pro svoji hlubokou zbožnost, přátelskou povahu i jazykové nadání nazýván malým Donem Boskem…

(Více o donu Alberovi si můžete přečíst na sdb.cz)

Dvě misionářky za oponou

V samotném „týlu“ misií, jak se vyjádřila jedna z nich, pracují dvě mladé Polky Iwik a Magda jako laické misionářky. Jaký je jejich přínos misiím a co považují za nejcennější zkušenost?

Uprchlický fenomén

Víte, že v roce 2019 bylo 79,5 milionů lidí donuceno opustit rodnou zemi a že 40 % z nich představují mladiství?


Celý zpravodaj 2021.02 Cg11 Cz.