Misijní zpravodaj ze světa Cagliero11 – červenec 2023
Cagliero 11, Svět misií

č. 175 / červenec 2023

Eucharistie – duchovní pokrm našeho života a hluboké společenství s Bohem. Tento měsíc se modlíme zejména za všechny věřící Pákistánce, aby se i jim dostalo možnosti přijímat Ježíše v eucharistii a za zlepšení jejich postavení ve společnosti.

Eucharistie a život misionáře

„Církev čerpá svůj život z eucharistie“. Tato slova použil v roce 2003 papež (sv.) Jan Pavel II. použil k zahájení své encykliky o eucharistii „Ecclesia de Eucaristia“, vysvětlující tajemství církve a eucharistie. Eucharistie živila církev v průběhu dějin a Kristus v eucharistii i dnes dává sám sebe – své tělo a krev – jako duchovní pokrm našeho života. Eucharistie je bytostně spojena s utrpením, smrtí a vzkříšením Krista. Ježíš ve skutečnosti žádá své učedníky, aby činili totéž na jeho památku, a tím ze sebe činí skutečnou životodárnou přítomnost v eucharistii pro všechny časy. Eucharistie je tedy osoba Krista. Zamilujme se do Něho!
Eucharistie dává misionáři sílu pokračovat v jeho povolání, v zpřítomňování Krista v dnešním světě. Sebedarování Krista slavené v eucharistii inspiruje též k sebedarování misionáře a stává se tak znamením a nositelem Boží lásky, které se projevuje i ve vztahu k lidem.
Don Bosko byl světec eucharistie, své svěřence vychovával k úctě k eucharistii, jež byla ústředním prvkem a vrcholem jeho pastorační činnosti. Jedno z doporučení, které dal prvním misionářům při jejich odchodu do Jižní Ameriky v roce 1875, bylo: „Neustále prosazujte oddanost Marii Pomocnici a Nejsvětější svátosti“.

Co říkají o eucharistii někteří svatí: 

  • Svatá Tereza z Kalkaty říká: „Jakmile pochopíte eucharistii, nikdy nemůžete opustit církev. Ne proto, že by ti to nedovolila, ale protože ti to nedovolí tvé srdce.”
  • Sv. José Sánchez del Río byl mexický teenager, umučený ve čtrnácti letech a kanonizovaný v roce 2016. Jeho život byl poznamenán vroucí láskou k Ježíši v eucharistii. Když mu jeho věznitelé řekli, aby se buď vzdal své víry, nebo byl popraven, jeho odpověď zněla: „Moje víra není na prodej“.
  • Blahoslavený Carlo Acutis, mladý italský teenager, zemřel ve věku patnácti let a byl blahořečen v roce 2020. Dosáhl svatosti v tak mladém věku, protože eucharistie byla středem jeho života. Jeho heslo znělo: „Eucharistie je moje cesta do nebe“.

  P. Shaji J. Puykunnel, SDB, profesor biblistiky na Università Pontificia Salesiana, Řím


CO POTŘEBUJÍ MLADÍ LIDÉ PÁKISTÁNU?

Podle mého názoru mladí lidé v Pákistánu potřebují někoho, kdo pro ně může být učitelem, otcem, přítelem a vychovatelem; stejně jako svatý Jan Bosco pro mladé lidi z Turína v 19. století. Mladí lidé z Pákistánu mají tolik potenciálu stát se dobrými křesťany a čestnými občany, přestože každý den čelí diskriminaci, pronásledování a porušování svobody. Abychom v této souvislosti přežili, je nutné, aby se naši mladí lidé naučili manuální práci a získali akademičtější vzdělání. I zde jsou překážky četné, protože pro křesťany je obtížné získat lidské a ekonomické zdroje potřebné pro efektivní vzdělávací struktury.

Věřím v budoucnost salesiánského díla v Pákistánu, jako mladý salesián ve formaci vidím budoucnost salesiánských děl v Pákistánu plodnou, prosperující a požehnanou Pánem, protože vše, co v Pákistánu děláme, je pro větší slávu Boží a pro spásu duší. Salesiáni nabízejí mladým Pákistáncům technické a akademické vzdělání na vysoké úrovni, a to i díky četným dobrodincům, kteří je neustále podporují. Tímto způsobem a díky této spolupráci lze pro mladé lidi v Pákistánu zajistit solidní budoucnost…

(část rozhovoru se salesiánem otcem Farazem, který z Pákistánu pochází)


K OSOBNÍ REFLEXI A SDÍLENÍ

  • Mohu prohloubit svůj vztah k eucharistii prostřednictvím vztahu s mladými lidmi?
  • Vede mě přijímání eucharistie ke službě druhým a společně s druhými?

Celý červencový zpravodaj v angličtině si můžete stáhnout zde: 2023.07 Cg11 Eng