Misijní zpravodaj ze světa Cagliero 11 – listopad
Cagliero 11

č. 155 / listopad 2021

Síla a slabost jdou dohromady

Je pro nás velkou radostí vidět 23 misionářů vyslaných v tzv. 152. misijní expedici. Děkujeme Pánu za tento dar. Víme, že není vůbec snadné, zvláště v posledních dvou letech, rozhodnout se být misionářem “Ad gentes”, a čekat dlouhé měsíce, než budeme moci odejít na misie. Jako vždy, od misionáře se vyžaduje, aby byl silný a nezlomný. Dále, aby byl pokorný, protože na jeho bedra se nakládá tíha velkých očekávání mnoha bratří. Ale co když i přes upřímnou cestu rozlišování a poctivou přípravu toto očekávání nesplní! Co když to nezvládne! Co budeme dělat?
Modlitební úmysl papeže Františka na tento měsíc je zaměřený na ty, kdo trpí depresí nebo je na pokraji vyhoření. Měli bychom být citliví vůči těmto lidem, kteří mohou být našimi blízkými a dokonce jsou mezi námi. Nestačí je pouze respektovat v jejich křehkosti, ale také je potřeba, abychom o ně projevili zájem. Apoštol a misionář Pavel z Tarsu napsal: „Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný“ (2 Kor 12,10). Podíváme – li se na Krista v evangeliu, vidíme, že to, co nám přineslo spásu, nebyla jeho veliká síla, s níž působil zázraky pro dobro lidí, ale právě jeho slabost a bezmocnost na kříži na konci jeho života.
Jsme živá a silná kongregace – děláme tolik dobrých věcí, tolik aktivit! Též i díky našim misionářům. Bez jejich odvahy, odhodlání a energie bychom nikdy nebyli tím, k čemu jsme povoláni – tedy být věrnými syny Dona Boska. Neměli bychom se však bát uznat a přijmout také svá omezení, předložit Bohu své prázdné ruce. Když však máme víru a důvěru k Duchu Krista, dokážeme mnohem více, než si myslíme. Spolu se současným teologem Tomášem Halíkem a architekty mrakodrapů můžeme současně přiznat, že „co se netřese, není pevné“.

Pavel Ženíšek, SDB
Člen misijního sektoru hlavního domu 


Otázky k zamyšlení a sdílení

Znám své osobní přednosti a omezení?
Jsem ochoten najít a setkat se s Kristem i ve svých slabostech, křehkosti a omezeních??

152 misionářská expedice

Modleme se za tyto misionáře, aby jejich služba byla plodná! Hlavní dům stále vyzývá nás všechny, abychom byli též ochotni stát se misionáři.


Celý listopadový zpravodaj Cagliero11 si můžete stáhnout nebo přečíst zde: Cg11 ENG  (v angličtině)