Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – říjen 2019

Salesiáni Dona Boska slaví již 150. misijní výpravu

Věděli jste, že je to již 144 let od první výpravy v roce 1875, a že misijní výpravy nebyly nikdy přerušeny, dokonce ani v průběhu dvou hrozných světových válek?
V kanceláři hlavního rádce pro misie se nachází kniha misionářů, která zaznamenává 9 542 salesiánských misionářů vyslaných hlavním představeným z této baziliky ve 150 výpravách. Podle všeho činí skutečný počet vyslaných více než 10 400 misionářů.

Hlavní představený v kázání představil tři příklady konkrétních svědků, neboť svět potřebuje svědky, nikoli učitele – profesory. Jejich příběhy si můžete přečíst v nezkráceném zpravodaji, který je ke stažení pod tímto článkem.

Ježíš je středem našeho života: Bůh nás volá a posílá nás … sdílet život, podávat … svědectví o Ježíšovi životem, příkladem lásky, velkým respektem k rozmanitosti každého …taková je salesiánská  odpověď na mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlášený papežem Františkem.


Přečtěte si celý říjnový misionářský zpravodaj, naleznete ho na tomto odkazu.

Speciální nabídka společných misijních textů Extraordinary Missionary Month na celý říjen ke stažení zde. (pouze v angličtině).