Misijní zpravodaj ze světa Cagliero11 – únor 2022

č. 158 / únor 2022

Je třeba se zabývat celostním rozvojem člověka

…právě tehdy, když nám vnější okolnosti brání v hlásání evangelia, svědčíme o své křesťanské víře tím, že pečujeme o rozvoj lidského potenciálu, o respekt k lidské důstojnosti, o solidaritu a o stvoření. Naše snaha o podporu lidského rozvoje je motivována hlubokou vírou a láskou k Ježíši Kristu. Pokud naší snaze o celostní rozvoj člověka bude chybět víra a láska, nastane velké nebezpečí, že se staneme pouhými sociálními pracovníky a zakladateli neziskových organizací!

(úryvek z dopisu rádce pro misie P. Alfreda Maravilly)

K ZAMYŠLENÍ > Myslíte si, že je možné hlásat evangelium skrze péči o celostní rozvoj člověka?


Salesiánský misijní den 2022

Téma přípravy misijního dne: KOMUNIKOVAT KRISTA DNES

Letošní téma Salesiánského misijního dne zdůrazňuje potřebu úzké spolupráce mezi misijním sektorem (příprava materiálu pro prvotní hlásání) a sektorem sociální komunikace (mediální zpracování misijního materiálu). Na tento rok byla vydána brožurka, plakát, modlitební karta a tematická videa.

Materiály naleznete na: https://www.sdb.org/it/Dicasteri/Missioni

 


Kompletní únorový zpravodaj Cagliero11 si můžete stáhnout nebo přečíst zde: 2022.02 Cg11 Eng  (v angličtině)

…a nezapomeňte si stáhnout další BOSCOFOOD recepty!

70.LITHUANIA

82.MOZAMBIQUE

08.BANGLADESH

110.SOLOMON