Svět misií

Na těchto stránkách pro vás připravujeme informace ze světa salesiánských misií. Jednotlivé články jsou věnovány různým salesiánským dílům, misijním projektům, překladům zahraničních materiálů i působení českých dobrovolníků ve světě.

Do Světa misií patří podstránky Salesiánský misijní den (SMD) , Cagliero11 a Misijní kaleidoskop.

  • SMD nabízí materiály (plakáty, videa, brožury…) vydané salesiánským ústředím a je vyvrcholením celoroční misijní animace – po celý rok se připravujeme skrze různé aktivity, iniciativy a výzvy k oslavě tohoto dne. Přinášíme veřejnosti informace o salesiánských misiích, udržujeme zájem o ně, finančně, materiálně i duchovně se podílíme na misijním působení církve.
  • Cagliero11 je celosvětový měsíčník salesiánské misijní animace vydávaný salesiánským ústředím, doplněný videem a jednou za čtvrt roku i obrazovou přílohou z různých míst světa, kde salesiáni působí. Obsahuje úvodník, aktuální téma, rozhovor s misionářem či dobrovolníkem, reflexi dění ve světě a salesiánské misijní úmysly společně s úmysly papeže Františka.
  • Misijní kaleidoskop je věstník s misijními náměty a materiály určený pro farnosti, spolča a všechny nadšence pro misie.

ČLÁNKY