Misijní zpravodaj ze světa Cagliero11 – květen 2022
Cagliero 11

č. 161 / květen 2022

Podněty z misijního ústředí hlavního domu

Co znamená víra v mém životě?

Jmenuji se Ollie Makota, pocházím z Namibie a jsem salesiánský misijní dobrovolník. Co pro mě znamená víra? Víra je důvěrou v Boha, který své děti nikdy neopouští, cítím Jeho přízeň. Život před tím bych popsal jako lehkovážný. Přestal jsem se v životě orientovat a respektovat své rodiče. Zapletl jsem se do velkých problémů, opíjel se a podléhal mnoha dalším zlozvykům. Při pohledu zpět se třesu strachy, co by se se mnou skutečně stalo, kdyby Bůh nezasáhl do mého života! Pro mě víra znamená mít důvěru v Boha, který mě zachránil před smrtí.

 

Jmenuji se Bridget Ndhlová z Malawi. Narodila jsem se a vyrostla jako katolička. Chápu víru jako něco, co je inspirováno Bohem a vychází z osobního přesvědčení člověka. Víra je božská, protože některé věci jsou příliš tajemné na to, aby si je lidská mysl dokázala představit. K pochopení takových věcí je zapotřebí zvláštní milosti od Boha. Je však nutné i osobní přesvědčení, protože musím sama v něco věřit, aby měl můj život smysl. Čemu v srdci věřím, to vyznávám. Potřebuji někoho, kdo mě bude podporovat, abych mohla dobře žít svůj život ve víře. Velmi mě inspiroval například svatý Petr, první papež.

 

Jmenuji se William Mupangani ze Zimbabwe. Připravuji se jako salesiánský misijní dobrovolník. Pro mě vírou znamená být plně „živý”. Důvěřovat v to, že Bůh je stále se mnou ve všech situacích mého života. Vnímám jeho ruku a jsem přesvědčený, že on má dokonalou kontrolu nad mým životem. Děkuji Bohu, že mě obdařil mnoha dary: přírodou, vrozenými schopnostmi a že mně dává stále nové příležitosti k růstu. Víra pro mě tedy znamená dávat Bohu prostor, který mu náleží, a důvěřovat, že na své životní cestě nejsem sám.

 

I já, Lazarous Musenge, jsem salesiánský misijní dobrovolník ze Zambie. Pracuji v dětském domově. Víru prožívám jako pocit vděčnosti. Když naslouchám příběhům dětí, o které se staráme, uvědomuji si, jak privilegovaný jsem byl v mládí. Měl jsem starostlivé rodiče, kteří mě milovali a poslali do školy. Setkávám se však s dětmi, které nemají takové štěstí. Nemají rodiče, kteří by se o ně starali a zajistili jim školní docházku! Mám také přátele, kteří musejí snášet velmi těžké životní situace a někteří dokonce předčasně zemřeli. Nemyslím si, že bych byl lepší než oni. Žiji však z milosti Boží! Proto je pro mě vírou jasné vyznání: „Děkuji ti, Pane“

 


K ZAMYŠLENÍ Z MISIJNÍ SEKCE

▀  Co pro mě víra znamená?
▀  Co je pro mě ve víře velmi těžké?

Kristus je největším zdrojem duchovní síly, jakou lidstvo poznalo. Je nejzářnějším příkladem toho, kdo chce dát všechno a nechce o nic žádat. Kristus nenáleží jen křesťanství, patří celému světu. (Mahátmá Gándhí)


Celý květnový zpravodaj v angličtině si můžete stáhnout zde: 2022.05 Cg11 ENG Fin