Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – 4/2019

Misijní zpravodaj Cagliero 11 přináší zprávy z celosvětového salesiánského misijního dění. V tomto čísle se kromě jiného můžete seznámit s krásným svědectvím švýcarského misionáře Reto Wannera, vystudovaného strojaře, dobrovolníka, projektového manažera a nakonec i salesiánského misionáře, kterému přirostla k srdci Papua-Nová Guinea, kde nyní působí.

Guillermo Basañes, SDB, hlavní rádce pro misie, píše ve svém úvodníku o sdílení úzkostí a naděje národů – Umět plakat s ostatními – zejména s mladými, kteří trpí, je výraz misijního a salesiánského srdce. Krátce se také můžete seznámit s evangelizací „po Angolsku“ i se služebnicí Boží Antonietou Böhmovou, FMA.

Celý zpravodaj si můžete stáhnout zde.

Příjemné čtení přeje

SADBA