Misijní zpravodaj Cagliera 11 – prosinec 2022
č. 168 / prosinec 2022

Hlavní rádce pro misie P. Alfred Maravilla se ve svém úvodníku zamýšlí nad misijní strategií sv. Františka Saleského, který položil základy svého misionářského působení na budování mezilidských vztahů a pevných přátelství. Další část prosincového Cagliera 11 je věnována dobrovolnictví.

Misijní strategie sv. Františka Saleského
 1. Během svého působení v oblasti Chablais ve Francii (1594–1597) rozvinul sv. František Saleský svou misijní strategii, která spočívala v několika zásadních bodech.
  Aby byl nablízku lidem, rozhodl se žít na zámku Allinges pouze ve společnosti svého bratrance. Každý den chodil dolů do města Thononu, aby se setkával s lidmi i v jejich běžném každodenním životě: navštěvoval prodavače v jejich obchodech, farmáře na polích a vesničany u nich doma. Tak s nimi dokázal navázat osobní vztah bez okázalostí. Stal se jejich přítelem a svědectví jeho života se stalo ještě přitažlivějším. Jeho apoštolát skrze vztah a přátelství se stal základem jeho misionářského působení.
 2. František Saleský žil chudě a dokonce i podpory od lidí měl málo. Přestože byl ubytován v zámku Allinges jako host barona z Hermance, odmítl hlásat evangelium pod ochranou zbraní katolické armády.
 3. Vkládal svoji naději pouze do Boha. Jeho síla byla v modlitbě, než odešel do Thononu, měl každý den mši sv. v malé zámecké kapli. I když byl urážen a zesměšňován, i když se mu protestanti vyhýbali nebo ho napadali, jednal s nimi s velkou úctou a hlubokou láskou.
 4. Byl přesvědčen, že každé lidské srdce má přirozený sklon k lásce. Františkovou misijní výzvou bylo, aby každému člověku pomohl přijmout dar víry a uvěřit v existenci Boha lásky, který se stal člověkem v Ježíši Kristu, byl ukřižovaný a vzkříšený, ​​abychom mohli vstoupit plně do společenství lásky s Bohem.
  Věnoval velkou péči přípravě na kázání pro svou malou komunitu věřících v Chablais stejně jako pro velký zástup věřících. Když ho lidé odmítli poslouchat, František vydal brožurky a rozdával je. Stejně jako protestanti také on používal Písmo při svém kázání a diskusích s některými z nich.
  A skutečně. František především evangelizoval svým osobním příkladem života – skrze svoji odvahu, víru, lásku a kázání – se dotkl srdcí lidí a mnohé vedl k obrácení.


K osobní reflexi a sdílení

 • Co si mohu vzít a přijmout za své z misijní strategie svatého Františka Saleského, aby byla použitelná v kontextu mého působení?
 • Jakou důležitost přikládám svému osobnímu svědectví života?

Celý zpravodaj Cagliero11 pro měsíc prosinec(v angličtině) si můžete stáhnout zde: 2022.12 Cg11 Eng OK