Naše projekty

Adopce nablízko
Adopce nablízko

Prostřednictvím tohoto projektu posíláme do světa dobrovolníky a pomáháme tak znevýhodněným dětem a mládeži na celém světě. Mladí lidé mohou vycestovat až na jeden rok a pomáhat dětem v Indii, Mexiku, Kongu, Tanzánii, Ekvádoru, Angole, Ghaně a dalších zemích. Dobrovolnické službě předchází účast v ročním přípravném kurzu, který je na život v odlišné kultuře a jiných životních podmínkách dobře připraví.

Dnes jím jako
Dnes jím jako

Osvětová kampaň určená zejména pro základní a střední školy. Zábavnou formou seznamuje žáky a studenty se situací jejich vrstevníků v chudých zemích světa. Součástí kampaně je možnost uvařit si jídlo typické pro danou zemi a možnost bezplatného stažení pracovních listů a e-podkladů k výuce.

Evropské aktivity / iSEC
Evropské aktivity / iSEC

Cílem programu RINALDI je umožnit mladým lidem prožít mezinárodní zkušenost skrze účast na různých mezinárodních táborech a kurzech. iSEC je anglický tábor vedený zahraničními i českými vedoucími a nabízí kromě možnosti zlepšit se v angličtině i hodně zábavy a pohybu. Probíhá o letních prázdninách na různých místech České republiky.

Další projekty
Další projekty

Mezi další projekty Sadby patří Darujme vzdělání, Podpora vzdělávání v severovýchodní Indii a jednorázové misijní projekty

Svět misií

SRPEN 2019

SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

ZA RODINY V ASII

Aby se rodiny skrze život v modlitbě a lásce stále více stávaly zdrojem lidskosti.

Pán žehná salesiánské přítomnosti v Asii – mladým misiím ve 32 zemích s téměř 600 komunitami. Modleme se, aby Don Bosko v Asii mohl nadále šířit rodinného ducha a podporovat rodiny jako zdroj lidskosti a křesťanského života.

Aktuality SADBA

Chcete dostávat aktuality a informace?

Kupte si u nás něco PĚKNÉHO

Koupí podpoříte naši činnost.

Menu