Slide VZÁJEMNĚ SI POMÁHÁME A PŘEKONÁVÁME VZDÁLENOSTI. VZTAHY, VZDĚLÁVAJÍ SE A DUCHOVNĚ ROSTOU. SPOLEČNĚ S NIMI, SVĚT POTŘEBUJE DĚTI A MLADÉ LIDI, KTEŘÍ POSILUJÍ ZDRAVÉ DOBROVOLNÍKY A PODPOROVATELI NA TOM PRACUJEME, POMÁHÁME ZNEVÝHODNĚNÝM DĚTEM
A MLÁDEŽI VE SVĚTĚ
ŠKOLÍME A VZDĚLÁVÁME DOBROVOLNÍKY
VYSÍLANÉ NA MISIE
PODPORUJEME SALESIÁNSKÉ MISIE
A ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI
ROSTEME SPOLEČNĚ S MLADÝMI

Naše projekty

Adopce nablízko
Adopce nablízko

Prostřednictvím tohoto projektu posíláme do světa dobrovolníky a pomáháme tak znevýhodněným dětem a mládeži na celém světě. Mladí lidé mohou vycestovat až na jeden rok a pomáhat dětem v Indii, Mexiku, Kongu, Tanzánii, Ekvádoru, Angole, Ghaně a dalších zemích. Dobrovolnické službě předchází účast v ročním přípravném kurzu, který je na život v odlišné kultuře a jiných životních podmínkách dobře připraví.

Dnes jím jako
Dnes jím jako

Osvětová kampaň určená zejména pro základní a střední školy. Zábavnou formou seznamuje žáky a studenty se situací jejich vrstevníků v chudých zemích světa. Součástí kampaně je možnost uvařit si jídlo typické pro danou zemi a možnost bezplatného stažení pracovních listů a e-podkladů k výuce.

Evropské aktivity / iSEC
Evropské aktivity / iSEC

Cílem programu RINALDI je umožnit mladým lidem prožít mezinárodní zkušenost skrze účast na různých mezinárodních táborech a kurzech. iSEC je anglický tábor vedený zahraničními i českými vedoucími a nabízí kromě možnosti zlepšit se v angličtině i hodně zábavy a pohybu. Probíhá o letních prázdninách na různých místech České republiky.

Misijní pomoc
Misijní pomoc

Mezi další projekty Sadby patří Darujme vzdělání, Podpora vzdělávání v severovýchodní Indii a jednorázové misijní projekty

Svět misií

LISTOPAD 2020

SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

ZA SALESIÁNSKÉ UNIVERZITY

Ať podporují rozvoj vědních oborů sloužících ku prospěchu člověka.

Ve světě roste počet salesiánských univerzit. Modleme se, aby si uchovaly svoji salesiánskou identitu plnou křesťanského humanismu a formovaly muže a ženy ke společenskému závazku – obhajovat pravdu, Boží stvoření a lidskou důstojnost.

Aktuality SADBA

Chcete dostávat aktuality a informace?

Kupte si u nás něco PĚKNÉHO

Koupí podpoříte naši činnost.

Menu