Slide VZÁJEMNĚ SI POMÁHÁME A PŘEKONÁVÁME VZDÁLENOSTI. VZTAHY, VZDĚLÁVAJÍ SE A DUCHOVNĚ ROSTOU. SPOLEČNĚ S NIMI, SVĚT POTŘEBUJE DĚTI A MLADÉ LIDI, KTEŘÍ POSILUJÍ ZDRAVÉ DOBROVOLNÍKY A PODPOROVATELI NA TOM PRACUJEME, POMÁHÁME ZNEVÝHODNĚNÝM DĚTEM
A MLÁDEŽI VE SVĚTĚ
ŠKOLÍME A VZDĚLÁVÁME DOBROVOLNÍKY
VYSÍLANÉ NA MISIE
PODPORUJEME SALESIÁNSKÉ MISIE
A ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI
ROSTEME SPOLEČNĚ S MLADÝMI

Naše projekty

Adopce nablízko
Adopce nablízko

Prostřednictvím tohoto projektu posíláme do světa dobrovolníky a pomáháme tak znevýhodněným dětem a mládeži na celém světě. Mladí lidé mohou vycestovat až na jeden rok a pomáhat dětem v Indii, Mexiku, Kongu, Tanzánii, Ekvádoru, Angole, Ghaně a dalších zemích. Dobrovolnické službě předchází účast v ročním přípravném kurzu, který je na život v odlišné kultuře a jiných životních podmínkách dobře připraví.

Dnes jím jako
Dnes jím jako

Osvětová kampaň určená zejména pro základní a střední školy. Zábavnou formou seznamuje žáky a studenty se situací jejich vrstevníků v chudých zemích světa. Součástí kampaně je možnost uvařit si jídlo typické pro danou zemi a možnost bezplatného stažení pracovních listů a e-podkladů k výuce.

Evropské aktivity / iSEC
Evropské aktivity / iSEC

Cílem programu RINALDI je umožnit mladým lidem prožít mezinárodní zkušenost skrze účast na různých mezinárodních táborech a kurzech. iSEC je anglický tábor vedený zahraničními i českými vedoucími a nabízí kromě možnosti zlepšit se v angličtině i hodně zábavy a pohybu. Probíhá o letních prázdninách na různých místech České republiky.

Misijní pomoc
Misijní pomoc

Mezi další projekty Sadby patří Darujme vzdělání, Podpora vzdělávání v severovýchodní Indii a jednorázové misijní projekty

Svět misií

ŘÍJEN 2020

SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL

ZA DOBROVOLNÍKY A LAICKÉ MISIONÁŘE

Ať se mnozí z mladých animátorů a angažovaných laiků nechají inspirovat k tomu, aby nabídli svůj čas a své schopnosti k misionářské službě.

Salesiánská kongregace podporuje misijní dobrovolnictví jako poslání, ke kterému povolává Pán mladé lidi. Modleme se, aby se mezi mladými v našich provinciích rozvíjely iniciativy související s misijním dobrovolnictvím.

Aktuality SADBA

Chcete dostávat aktuality a informace?

Kupte si u nás něco PĚKNÉHO

Koupí podpoříte naši činnost.

Menu