Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – březen 2024
Cagliero 11, Svět misií

č. 183 / 2024

Jaká je budoucnost salesiánů v Evropě?

Na základě své osobní zkušenosti bych rád řekl, že vidím záblesky světla do budoucna. Především ve Španělsku, severní Belgii, Itálii, Spojeném království (uvádím jen několik příkladů) roste počet laiků, kteří jsou spoluodpovědní se zasvěcenými osobami za poslání, které nám Bůh svěřil. Mnozí z nich jsou již členy salesiánské rodiny a další lze definovat jako „přátele Dona Boska“. Charisma a spiritualita svatého Jana Boska lidi přitahuje a mnohé inspiruje k tomu, aby se dali do služeb nejpotřebnějších dětí, dospívajících a mladých lidí. Narážím na skvělé iniciativy spolupráce mezi SDB a FMA, zejména na provinční úrovni. Na poli pastorace povolání a mládeže se setkávám s jejich hlubokými zkušenostmi v osobním doprovázením mladých lidí, kterým tímto pomáhají k rozhodnutí vzít na sebe odpovědnost na poli sociálním i politickém.
Potkávám též velmi zapálené a nadšené mladé bratry – muže modlitby, jenž hluboce věří ve „svátost přítomnosti“ mezi mladými lidmi – těch, kteří jsou svěřeni do jejich péče i těch, které je třeba vyhledávat a kteří jsou již hodně vzdáleni. Mezi nimi myslím také na velký počet mladých misionářů SDB, kteří jsou součástí Projektu Evropa – jednoho z nejnáročnějších misijních projektů v historii salesiánské kongregace. Přítomnost těchto SDB v různých evropských provinciích podtrhuje touhu znovu rozproudit salesiánskou spiritualitu v Evropě, která se zdá být vůči církvi chladná až ledová. I zde je však vyhlídka na nová povolání k salesiánskému zasvěcenému životu, proto se nejedná o stagnaci, ale o naději růstu a profesního nadšení.
Jaká je tedy salesiánská budoucnost v Evropě? Je to budoucnost, která má rostoucí tendenci a je plná vyhlídek na plnost života a mnoho radosti.

▀  P. Gianni Rolandi, SDB, visitátor ad nutumi


K osobní reflexi a sdílení
▀  Vidím nějaké záblesky světla ohledně budoucnosti v salesiánském světě, ve kterém žiji?
▀  Jakým způsobem mohu prožívat „svátost přítomnosti“ tam, kde jsem?


Salesiáni na Ukrajině

Na Ukrajině je asi čtyřicet salesiánů, kteří patří do vizitatorie byzantského obřadu (UKR), představeným je o. Mikajlo Chaban. Provincie římsko-katolického obřadu (PLS) sídlí v Krakově.
Salesiáni misionáři působí na Ukrajině od 90. let 20 století, tedy od pádu komunistických režimů ve východní Evropě. Hlavní náplní jejich práce je vzdělávání – podílejí se na organizaci oratoří, center mládeže, škol a kariérového poradenství. Oratoře jsou útočištěm pro mnohé: katolíky, pravoslavné, ale i mnoho nevěřících. Od roku 2016 salesiáni provozují ukrajinsko-italskou ekumenickou školu Vsesvit v salesiánském středisku v Žitomiru.

SALESIÁNSKÁ CENTRA NA UKRAJINĚ

  • BIBRKA (PLS) – farnost
  • DNIPRO (UKR) – humanitární pomoc a univerzita
  • LVOV (UKR) – (viz dole)
  • KIEV (UKR) – salesiánská přítomnost mezi vysokoškolskými studenty
  • NOVOSILKA (UKR) – farnost a středisko spirituality mladých lidí
  • ODESSA (PLS) – farnost a základní škola
  • KOROSTYSHIV (PLS) – farnost a středisko mládeže
  • PEREMYSHLANY (PLS) – farnost a oratoř

K zamyšlení z misijní sekce

„Mučedník může být chápán jako hrdina, ale zásadně je mučedníkem ten, kdo byl omilostněn. Je to milost Boží a nikoli odvaha, která z nás činí mučedníky. Církev potřebuje každodenní světce důsledně žitého života, ale také ty, kteří mají odvahu přijmout milost být svědky až do konce, do smrti. Ti všichni jsou živou krví církve. Jsou svědky, kteří táhnou církev, dosvědčují, že Ježíš vstal z mrtvých a je živý, a potvrzují to důsledným životem v síle Ducha svatého, jehož se jim dostalo.” 
(papež František)


Celý zpravodaj si můžete stáhnout zde: 2024.03 Cg11 En