Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – leden 2020
Malý houf v Ázerbajdžánu

Vladimír Baxa, slovenský misionář v Baku v Ázerbájdžánu se narodil v socialistickém Československu. Už jako malý kluk toužil stát se knězem a misionářem. Jakým výzvám čelí v zemi  s 10 miliony obyvatel, ve které jsou pouze tři stovky katolíků? A co patří mezi jeho největší radosti?

Všem spolubratrům, kteří uvažují o misionářské službě vzkazuje: „Zdravím své spolubratry, kteří přemýšlejí, zda jsou povoláni k životu v misiích. Jak pozná člověk toto obdarování? Myslím, že musíme být otevřeni Boží vůli, ať už je to cokoli. Je třeba vědět, jak být sám sebou, s vlastními možnostmi a omezeními. Zároveň musíte všechna vaše očekávání nechat stranou. Nakonec nás Bůh zve, abychom přivítali všechny lidi jako naše bratry a sestry, i když se od nás zcela liší. Chce přijít mezi nás hříšníky a učinit z nás své přátele a nebeské spoluobčany.“

Salesiánský misijní den 2020

Končí šestileté období zaměřené na téma Evangelizace v různých kontextech salesiánských misií. Po Oceánii (2016), Americe (2017), Asii (2018) a Africe (2019) je rok 2020 věnován hlásání Ježíše Krista v Evropě prostřednictvím našich oratoří a středisek mládeže. Oratoř – vzdělávací prostředí otevřené dětem a mladým lidem, je výchovná a evangelizační síla, typická salesiánská aktivita. Dnes, stejně jako v minulých letech, nabízí živý a přínosný misijní program pro evropskou mládež. Zahájení SMD 2020 se koná na svátek Zjevení Páně.

 


Celý misijní zpravodaj Cagliero 11 si můžete stáhnout zde.