Misijní zpravodaj ze světa Cagliero11 – listopad 2023
Cagliero 11, Svět misií

č. 179 / listopad 2023

Jak mají vypadat misie dneška? Podle papeže Františka je vystihují pojmy jako setkání, vycházení a milosrdná služba. Misionář je podle papeže učedníkem a naopak, tedy tím, kdo se skrze svou víru setkal s Ježíšem Kristem, byl jím povolán a poslán k lidem. Misionář se chce setkávat s lidmi, aby jim přinesl Boží slovo a zpřístupnil jeho lásku, proto jim jde vstříc…

Každý salesián by měl mít misijního ducha

Setkání delegátů pro misijní animaci regionu Europa Nord na Maltě od 12 do 15.10. 2023 přineslo zejména zamyšlení a sdílení na téma misijní duch salesiána a potřebu změnit naše smýšlení o misiích jako o něčem, co se děje mimo naši zemi a Evropu. Pojem „misie“ dnes již nelze chápat místně – neznamená to tedy jenom odchod do „misijních zemí“. Naše misie jsou mezi mladými. Hlásání evangelia zvláště mladým je naším prvořadým misijním úkolem. Mladí jsou naším misijním územím. Misijní duch v salesiánském stylu je shrnutý v heslu „Da mihi animas…“ – je základním kamenem života každého salesiána a salesiánského charismatu. Misijní povolání je speciální povolání v povolání salesiána. To znamená jít sloužit do nějaké jiné země. Dalším velkým blokem byla příprava na výročí 150 let vyslání prvních misionářů do Latinské Ameriky. Což není jenom nějakou oslavou, ale možností obnovit u každého z nás misijního ducha a misijní rozměr našich společných děl.

část z textu od P. Alfreda Maravilly, SDB, hlavního rádce pro misie


Papež František ve svém učení téměř nikdy nemluví o „misiích“, tedy o misiích ve smyslu „missio ad gentes“. Naopak velmi často mluví o „poslání“ (Evangelii gaudium) – a to o poslání církve, ke kterému jsme pozváni od svého křtu. Nemůžeme si na něj činit žádný nárok, protože je to zejména poslání Ježíše Krista, na kterém se my pouze podílíme.

K ZAMYŠLENÍ A SDÍLENÍ

  • Jaké příklady funkcionalismu nacházím v salesiánských misijních aktivitách?
  • Jak mohu rozvíjet postoje setkání, vycházení a milosrdné služby?

Salesiáni v Panamě

Listopadové číslo Cagliera 11 je mimo jiné věnováno také půbení salesiánů v Panamě. Víte, že salesiáni jsou v Panamě již 116 let? Za tuto dobu se stali významnými přispěvovateli k rozvoji celé země, protagonisty vzdělávání a pastorace péče. Bazilika Dona Boska je jednou z nejvýznamnějších farností v celé arcidiecézi a velké centrum „Dona Boska“. Míří sem každým rokem statisíce poutníků a jeho obdivovatelů. Vyhledávaným místem pro technické vzdělávání je zase Technický institut Dona Boska…


Celý listopadový zpravodaj (v angličtině) si můžete stáhnout zde: 2023.11 Cg11 Eng