Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 – listopad 2020

Je misijní činnost stále důležitá?

Je otázka, kterou ve svém úvodníku předkládá Don Alfred Maravilla, hlavní rádce pro misie. Nedostává se nám salesiánů v naší vlastní provincii, proč je tedy vysílat jako misionáře do jiných zemí? 
A přináší i odpověď: Protože Bůh chce, aby všichni byli spaseni, všichni mají právo poznat Ježíše Krista a tato možnost musí být dostupná všem. Stejně jako v minulosti i dnes mnoho lidí Ježíše nezná, ani nemá příležitost ho poznat nebo přijmout. 19. a 20. generální kapitula SDB zdůraznily, že misijní horlivost Dona Boska a jeho příklad naznačují, že misijní závazek je součástí povahy a účelu salesiánské kongregace.

V dnešní Číně panuje větší sociální napětí než kdykoli předtím

Nicolas Chibueze, salesiánský misionář v Číně se střetává s velmi odlišnou kulturou a čelí mnoha výzvám: například je kvůli potížím s komunikací v čínštině ohrožen jeho smysl pro humor 🙂 Další výzvou je hierarchická struktura společnosti a vliv autorit, které formují mezilidské vztahy. Lidská důstojnost je poměřována na základě sociálního postavení a rasového pozadí a mladá povolání, která přicházejí v tomto kontextu, mohou trpět křehkostí. Někdy je obtížné začlenit kulturní reálie do náboženského způsobu života…


Celý zpravodaj si můžete stáhnout zde.