Děkujeme všem dárcům – jednotlivcům i firmám za jejich podporu,
díky níž můžeme dávat dětem a mladým lidem šanci na lepší život.